Fractie Kerkhof dient motie koopgarant in

Fractie Kerkhof dient motie koopgarant in
Onderwerp: het koopgarant concept opnemen in de woonvisie.              

Constaterende dat: 

Marktpartijen zoals ontwikkelaars en bouwers  nog nauwelijks betaalbare woningen aanbieden, wordt het aanbod voor middeninkomens steeds schaarser.

De prijzen voor de meeste koopwoningen te hoog zijn voor middeninkomens en zij voor sociale huur niet in aanmerking komen.

Vlaardingen naast lage en hoge inkomensgroepen ook de midden inkomensgroep op de woningmarkt moet kunnen bedienen.

Spreekt uit dat:

Met een flinke korting via de koopgarant regeling nieuwbouw woningen voor maximaal 215.000 euro aan huishoudens met een inkomen tot 50.000 euro aangeboden kunnen worden.

De prijs van de woning laag gehouden kan worden doordat er bij de koopgarant- woningen de voorwaarde geldt dat bij verhuizing de eigenaar het weer verkoopt aan de gemeente.

Bij het terug verkopen aan de gemeente de kopers korting wordt verrekend en een eventuele waardestijging of -daling van de woning gedeeld wordt tussen koper en gemeente.

De gemeente kan de woning wederom tegen een gereduceerd tarief op de markt brengen.

De koopgarant-woningen tot doel hebben omde middeninkomens zoals o.a. leraren, zorgverleners en politiepersoneel meer kansen te bieden op de overspannen woningmarkt en zodoende Vlaardingen aantrekkelijker te maken voor deze inkomensgroepen.

Roept het college op:

De mogelijkheid van een koopgarant- woningen regeling te verkennen en daarmee onderdeel te maken van de ambities vastgelegd binnen de woonvisie. Dit tevens te bespreken binnen MVS verband om ook daar de mogelijkheid te verkennen hier een gemeenschappelijke inspanning op in te brengen.

 

01-04-2021