Het gaat niet goed met de veiligheid in Vlaardingen

Fractie Boers vraagt om inzet defensie

Fractie Boers vraagt om inzet defensie


Al zes jaar zit ik in de gemeenteraad, al zes jaar vraag ik voortdurend aandacht voor veiligheid, en al zes jaar wordt er op dit terrein hoegenaamd geen vooruitgang geboekt.


Zeker de laatste weken glijdt Vlaardingen weer steeds verder af als het om veiligheid gaat. Moord en doodslag, berovingen, steekpartijen, inbraken, diefstal en brandstichtingen; het houdt niet op.

Er is geen enkele aanleiding om te denken dat er op korte termijn (veel) politieagenten bijkomen, en er is geen enkele aanleiding om te denken dat er op korte termijn (veel) meer mensen bij Toezicht & Handhaving bijkomen. Terwijl Vlaardingen juist nu heel veel extra toezicht nodig heeft.

Eerder heeft uw college niets gedaan met mijn plan om gratis aan 25 extra toezichthouders te komen.
Mij rest nu niets anders dan u te vragen om in overleg te treden met het ministerie van Defensie, en in dat overleg te bespreken of en wat de mogelijkheden zijn om uit die hoek extra mensen voor toezicht en handhaving te krijgen.

Uiteraard geen zwaarbewapende mannen of vrouwen in gevechtstenue, maar in gepaste kledij en met een gepaste uitrusting.

Fractie Boers heeft de volgende vragen.

Bent u het met fractie Boers eens dat onze stad niet over voldoende toezicht en handhaving (politie en T&H) beschikt om een adequaat antwoord te bieden op de heersende criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met fractie Boers eens dat politie en Toezicht & Handhaving momenteel niet en ook voorlopig niet over veel meer mensen gaan beschikken? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met fractie Boers eens dat we ons daardoor in een behoorlijk machteloze situatie bevinden als het gaat om de aanpak en het voorkómen van criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

Bent u het eens met de uitspraak van een eerdere politiechef van onze regio, die zei dat, als het om het voorkomen van criminaliteit gaat, er niets beter werkt dan preventief fysiek toezicht? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid, om redenerend vanuit de eerdere vier vragen, in overleg met Defensie te gaan, en uit te zoeken wat vanuit dat ministerie de mogelijkheden zijn voor extra preventief fysiek toezicht?

Als u vraag 5 negatief beantwoordt, wat is dan uw effectieve aanpak van de nu heersende criminaliteit?

24-12-2020