Fractie Boers / HEEL DE STAD:

Meer vrijwilligers bij de politie

Meer vrijwilligers bij de politie

Om de Vlaardingse politie meer slagkracht te geven, wil fractie Boers dat er meer vrijwilligers worden aangenomen. De politie in Vlaardingen kampt al langere tijd met een serieus personeelstekort. Dat bleek onder meer uit een presentatie die de politie onlangs gaf aan een gemeenteraadscommissie.

Enthousiast

De inzet van vrijwilligers kan voor een deel voorzien in het capaciteitsprobleem bij de politie. Dat bleek gisteren uit een reportage van de NOS. In Den Haag hebben zich inmiddels al 500 politievrijwilligers aangemeld. Ook in Delft is men enthousiast over hun politievrijwilligers. Een teamchef daar zegt: “Ze zijn voor ons van onschatbare waarde. Door hun inzet kunnen we zaken oppakken waar we anders niet aan toe zouden komen.

Campagne

Fractie Boers / HEEL DE STAD pleit al jaren voor meer vrijwilligers bij de Vlaardingse politie. Zo werd onder meer een gezamenlijke campagne door gemeente en politie voorgesteld. De gemeenteraad had daar twee jaar terug helaas geen trek in. Het personeelsprobleem bij de Vlaardingse politie is in de tussentijd echter niet verminderd.

Zelfde belang

Ron Boers: “De gemeente mag dan misschien niet over de politie gaan, maar  heeft wel precies hetzelfde belang, namelijk zorgen voor een veilige stad.”

Daarom heeft fractie Boers / HEEL DE STAD nu de volgende vragen gesteld aan het college van b&w.

Hoeveel vacatures heeft de Vlaardingse politie momenteel, inclusief (langdurig) zieken?
Hoe lang is de Vlaardingse politie al onderbezet?
Sinds wanneer is het Vlaardingse college al bekend met het (ernstige) tekort aan Vlaardingse agenten?
Wat heeft het college daar de afgelopen vier jaar aan gedaan?
Bent u net als wij bezorgd over het personeelstekort bij de Vlaardingse politie?
Kunt u ons (door de politie laten) vertellen wat de concrete gevolgen afgelopen jaren zijn geweest van het personeelstekort bij de Vlaardingse politie? Welke werkzaamheden heeft de politie niet of minder kunnen uitvoeren?
Is de Vlaardingse politie bereid om meer vrijwilligers te werven/in te zetten?
Zo ja, bent u bereid om samen met de politie een campagne te starten voor de werving van meer vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?

07-01-2022