Financiële garantie van kabinet voor openbaar vervoer in 2023 absoluut noodzakelijk

Financiële garantie van kabinet voor openbaar vervoer in 2023 absoluut noodzakelijk

20-30% minder openbaar vervoer in 2023 is een reëel gevaar als het kabinet niet alsnog een financieel vangnet biedt om het openbaar vervoer uit de rode cijfers te houden. De wethouders Mobiliteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) roepen de staatssecretaris en Tweede Kamer daartoe met klem op.

Het kabinet denkt dat de reizigersaantallen in 2023 weer op het niveau zijn van vóór de coronacrisis. Vervoerders en vervoersautoriteiten in heel Nederland, waaronder de MRDH, zijn daar allerminst van overtuigd. Momenteel reist nog zo’n 20% minder mensen met het openbaar vervoer dan in 2019. Om die reden willen zij de komende twee jaar een financieel vangnet van het Rijk.

Zonder dit vangnet moeten de reizigers zich voorbereiden op lagere frequenties en opgeheven OV-verbindingen en dus minder mogelijkheden om naar werk, school of andere voorzieningen te reizen. Terwijl in de metropoolregio het inwonersaantal met 400.000 inwoners stijgt, hiervoor circa 170.000 woningen nodig zijn, en daarmee de mobiliteit toeneemt. De inzet op duurzame mobiliteit, met juist meer gebruik van metro, tram en bus, is onmisbaar om werk en woningen bereikbaar te houden, de CO2-uitstoot in het verkeer terug te dringen en te zorgen voor leefbare wijken en buurten. In de metropoolregio vinden de komende jaren bovendien grootschalige werkzaamheden aan het wegennet plaats, die het belang van het OV verder onderstreept. De bijdrage van het OV aan de maatschappelijke opgaven in de metropoolregio is zo essentieel dat het openbaar vervoer van vandaag en de toekomst zeker moet worden gesteld. En daarvoor is financiële zekerheid in 2023 onontbeerlijk. Half juni vinden hierover cruciale gesprekken plaats tussen het Rijk en de vervoersautoriteiten.

 

09-06-2022