Energietoeslag

SCHIEDAM / VLAARDINGEN / MAASSLUIS - De energietoeslag 2023 is op 3 oktober 2023 vastgesteld door de Eerste Kamer. Stroomopwaarts keert de toeslag van € 1.300,- uit aan de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die hier recht op hebben.

Energietoeslag

Voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam geldt het volgende:

Bijstandsuitkering
Inwoners die op 1 oktober 2023 een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangen, krijgen voor eind oktober 2023 de energietoeslag automatisch uitgekeerd. 

Individuele Inkomenstoeslag 
Inwoners die in de afgelopen 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) via Stroomopwaarts ontvingen, krijgen voor eind oktober 2023 de energietoeslag automatisch uitgekeerd. 

Energietoeslag 2022
Inwoners die in aanmerking kwamen voor de energietoeslag 2022 én nu ook aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023 voldoen, ontvangen van Stroomopwaarts een brief. Met deze brief wil Stroomopwaarts de bankgegevens waarop de energietoeslag uitgekeerd wordt controleren.

Wanneer Stroomopwaarts na de controle over de juiste bankgegevens beschikt, krijgen de gerechtigden voor half december 2023 de energietoeslag uitgekeerd. Wanneer de precieze betalingsdatum bekend zijn, plaatst Stroomopwaarts dit op de website.

Aanvraagformulier 
Inwoners die niet tot een van de bovenstaande groepen behoort en menen recht te hebben op de energietoeslag, kunnen vanaf halverwege december 2023 met een aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts een aanvraag indienen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de energietoeslag uitgekeerd. 

Wethouder Arnoud Proos is blij dat het gelukt is om iedereen die recht op heeft deze toeslag die ook ontvangt: ‘Vanuit Vlaardingen willen we dat alle mensen die recht hebben op energietoeslag, deze ook krijgen. Vorige winter hebben we met veel mensen en partijen alles op alles gezet om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en dat is ook gelukt. We zijn blij dat we deze mensen nu in ons bestand hebben zodat we snel opnieuw kunnen uitkeren. Want we zien dat het nog steeds nodig is om mensen te steunen in hun energiekosten.’

12-10-2023