Ivana Somers wacht met verbazing op antwoord ministerie

Eilandje Van Speijk of Nova Zembla?

Eilandje Van Speijk of Nova Zembla?

Het viel haar rauw op haar dak; de mededeling in nota bene het AD dat Vlaardingen niet in aanmerking kwam voor subsidie voor woningbouwontwikkeling in de Rivierzone. Dat een ministerie eerst een persbericht uitdoet en dan pas de gemeente informeert, is opmerkelijk.

De Vlaardingse aanvraag is begeleid door Brink uit Leidschendam. Een vastgoedbedrijf dat nauwe banden onderhoudt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. KBZ dat onder leiding van minister Kajsa Ollongren nota bene de stelling hanteert dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. Behalve die in Vlaardingen.

Naast dat Ivana Somers het een vreemde gang van zaken vindt dat de pers eerder op de hoogte is van de afwijzing tast zij ook in het duister met betrekking tot de motieven om de aanvraag niet te honoreren. ‘De gemeente werd donderdag 16 december pas gebeld,’ aldus de wethouder. ‘Verweer is niet mogelijk en zoals het er nu uitziet moeten we wachten tot de volgende tranche/ronde indien we een nieuwe aanvraag willen doen.’

Gelukkig of niet, maar Vlaardingen is niet de enige gemeente die een afwijzing kreeg. Van de bijna 70 aanvragen kreeg circa 50% nul op rekest. Er is uitleg gevraagd aan het ministerie. Antwoord kan tot twee maanden op zich laten wachten.

Het project Eiland van Speijk staat zeker niet op de tocht en wegwaaien, zo het zeegat uit, zal het niet. Ook zonder de subsidie van het Ministerie gaat de gemeente door met de gebiedsontwikkeling in de Rivierzone.

Als de uitleg over de afwijzing binnen is, gaat de gemeente bezien waar eventueel de fout is gemaakt. Dan is het dit najaar: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Helaas dus wel een jaar later. Het zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de grote hoeveelheid aanvragen. Ook bij het ministerie is de pot eens een keertje leeg. Het is dus goed mogelijk dat de wethouder en haar team plus de Brink Groep niets te verwijten valt.

Veel Vlaardingers vragen het zich af: blijft de villa aan de Oosthavenkade staan? Ivana Somers: ‘Tijdens de informatieavond eerder dit jaar heeft de ontwikkelaar de plantekeningen gepresenteerd. Daarin staat de villa opgenomen.’ 

Tot slot rest de wethouder samen met de raad in dit nieuwe jaar alles in kaart te brengen en als college advies te geven aan de leden en een nieuwe strategie uit te stippelen.

Tekst
Peter Joore

Fotografie
Marc Blommaert-Heijmans

04-01-2022