Denk twijfelt aan veiligheid

Stadhuis kwetsbaar?

VLAARDINGEN - In verband met de week van de Veiligheid heeft Denk Vlaardingen middels een pleitnotitie, vergezeld van specifieke vragen, gepleit voor de veiligheid van personen die gebruik maken van het stadhuis zoals het personeel, (steun)raadsleden, leden van het college van B&W, cliënten en bezoekers.

Denk twijfelt aan veiligheid

Op dit moment schijnt er volgens Milton R. King, woordvoerder Openbare Orde en Veiligheid van Denk, geen beveiligingsplan te zijn voor het stadhuis. Zodra een calamiteit optreedt, dient iedereen in het stadhuis te weten wat hij of zij moet doen om zichzelf en anderen veilig te stellen. Er dient volgens King daarom zowel een calamiteitenplan als ontruimingsplan, alsook een hulpverleningsplan ontwikkeld te worden, welke bekend moet zijn bij de verschillende groepen die haast dagelijks gebruik maken van het stadhuis.

King betwijfelt het bestaan van deze plannen, want ze zijn niet bekend bij gebruikers van het stadhuis. Indien de plannen er toch zijn, vraagt hij dat deze uit de la worden gehaald en bekend worden gemaakt bij de gebruikers van het stadhuis, zodat men weet hoe en wanneer men in actie moet komen. Het succesvol in werking treden van de plannen en hun doeltreffendheid staan of vallen volgens de woordvoerder met een goede voorbereiding.

Tegen deze achtergrond pleit hij voorts voor regelmatige trainingen en oefeningen bij herhaling, die horen bij een goede voorbereiding. Hiertoe dient ook meegenomen te worden, evaluatie en eventuele aanpassingen van de bedoelde plannen, opdat in een oogwenk gebruikers van het stadhuis zich uit de voeten kunnen maken.

Fotobijschrift
Woordvoerder van Denk Vlaardingen, Milton R. King

25-10-2023