D66 stelt vragen over werkzoekenden en Open Hiring

D66 stelt vragen over werkzoekenden en Open Hiring

D66 Vlaardingen stelt artikel 34 vragen over Open Hiring, een methode om werkzoekenden weer aan het werk te krijgen. In Nieuwsuur van 5 september j.l. is aandacht geweest voor de grote krapte die momenteel heerst op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is hoger dan het aantal werkzoekenden. In het buitenland is een aanpak ontwikkeld waarbij werkzoekenden zonder toetsing vooraf, dus zonder cv en zonder sollicitatieprocedure, aan het werk worden gesteld. Bijvoorbeeld op tijdelijke contractbasis en met een proefperiode.

Dit wordt ‘open hiring’ genoemd. In Nederland is een aantal bedrijven ook met open hiring begonnen. D66 Vlaardingen vraagt aan het college wat de stand van zaken betreffende het aantal werkzoekenden is en of open hiring een oplossing kan zijn voor Vlaardingse werkgevers. Daarin ziet D66 een nadrukkelijke rol voor Stroomopwaarts en het UWV en vraagt het college of zij open hiring onder de aandacht kan brengen bij deze organisaties.

Vragen

•      Hoe ontwikkelen zich het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden in Vlaardingen zich?

•      Hebben werkgevers in Vlaardingen ook moeite om vacatures te vervullen?

•      Wordt in Vlaardingen ‘open hiring’ toegepast? Ziet u mogelijkheden voor ‘open hiring’ in Vlaardingen? Wordt open hiring bij Vlaardingse werkgevers onder de aandacht gebracht?

•      Weet u of SOW en het UWV mogelijkheden zien om middels open hiring het aantal werkzoekenden in Vlaardingen (verder) te verminderen?                                      

14-09-2021