CU-SGP Vlaardingen stelt vragen over onttrekken metrolijn

CU-SGP Vlaardingen stelt vragen over onttrekken metrolijn

Dinsdag 14 september hebben wij onderstaande technische vragen gesteld over het onttrekken van metrolijn A. Deze onttrekking is voor ons onverwacht gekomen en komt naar onze mening op een totaal onlogische tijdstip. Onderhoud is te plannen en het lijkt erop dat dit nu niet is gedaan. Ook het informeren van de reizigers had naar onze mening beter gekund. Naar wij weten is hier niet over geïnformeerd dan alleen een luttele dag vooraf... of wij moeten iets gemist hebben. 

In de media is het bericht verschenen dat metrolijn A tijdelijk uit de dienstregeling is genomen vanwege onderhoud. Dit bericht heeft ons overvallen en verbaasd. We hebben een periode achter ons waarin het openbaar vervoer veel minder is gebruikt. Terwijl nu de scholen net zijn begonnen, op bedrijven weer meer fysiek gewerkt gaat worden en de verwachting is dat de maatregelen versoepeld gaan worden wordt er een metrolijn vanwege onderhoud uit de dienstregeling gehaald. Wij vragen ons dan ook af of het onderhoud niet eerder uitgevoerd had kunnen worden.

Hierom willen wij de volgende vragen stellen aan het college of de afgevaardigde raadsleden in de MRDH commissie vervoer:

Naar ons weten is over de onttrekking nog niet eerder naar de raad gecommuniceerd. Wanneer dit wel het geval is horen wij graag wanneer hierover informatie naar de gemeenteraad is verstuurdIs het college of zijn de raadsleden die in de MRDH commissie vervoer zitten eerder geïnformeerd over het onttrekken van deze metrolijn?
Zo ja, hoe is hierop gereageerd? Zo nee, hoe gaat hierop gereageerd worden?

Is het bekend waarom het onderhoud niet is uitgevoerd in de achterliggende maanden. Het lijkt toch logisch om groot onderhoud te doen in een rustige periode (coronatijd) en niet aan het begin van een nieuwe seizoen nu de drukte weer flink toeneemt.
Hoe lang wordt verwacht dat deze metrolijn niet in bedrijf is?
Wat zijn de gevolgen voor de reizigers in reistijd en bereikbaarheid?
Heeft de RET een plan of alternatief wanneer de drukte in de wel rijdende metrolijn te hoog wordt?
Kan de RET nog voldoen aan de (contract)afspraken die zijn gemaakt met de MRDH? Zo nee, wat zijn de gevolgen hiervan?

 

Erik van Pienbroek

 

15-09-2021