ChristenUnie-SGP stelt vragen over deelscooters

ChristenUnie-SGP stelt vragen over deelscooters

Na ongeveer een jaar zijn de deelscooters een bekend gezicht geworden in Vlaardingen. Het idee achter dit aanbieden van vervoer als service, is een goede gedachte en past in onze veranderende maatschappij. Wel horen wij veel vragen over deze deelscooters en dan gaat het met name om overlast door het parkeren en hinderen van andere gebruikers in de openbare ruimte.

Laat ik eerst zeggen dat wij het idee – het inzetten van elektrisch vervoer waar iedereen gebruik van kan maken -  kunnen steunen. Dit zorgt voor een goede en makkelijke vervoersvorm en bereikbaarheid in de stad op een schone manier.

Vanuit bewoners krijgen wij vragen over het stallen van de scooters in de openbare ruimte. Het blijkt dat iemand die een deelscooter huurt deze makkelijker ergens stalt dan iemand die een eigen scooter ergens neer zet. Mogelijk komt dit door minder verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de persoon zich alleen verantwoordelijk voelt tijdens de rit.

Vlaardingen kent oudere wijken met weinig stoepruimte. Wanneer in deze wijken, die als servicegebied door u zijn aangegeven, een scooter op de stoep wordt geparkeerd, wordt daarmee de doorgang voor kinderwagens, rollators of rolstoelen gehinderd.

Daarnaast hebben wij ook vragen over het stallen van huurobjecten in de openbare ruimte. Is dit zomaar toegestaan en mogen andere bedrijven dat ook doen, zoals een restaurant met een bezorgservice, een ondernemer in gereedschappen etc...

Vanuit de beantwoording zullen wij zien of aanpassing in beleid nodig is. Als dat zo is zullen wij met een initiatief of voorstel komen.

Deelscooter op parkeerplaats CU-SGP

Technische vragen deelscooters:

Omdat het lijkt of er weinig of helemaal geen regelgeving is, hebben wij een aantal vragen over de regelgeving en toepassing in de openbare ruimte.

1.     Hoeveel bedrijven mogen in Vlaardingen deelscooters 24 uur per dag in de openbare ruimte aanbieden?

2.     Hoeveel deelscooters mogen per bedrijf ingezet worden in de openbare ruimte?

3.     Wat is het totaal aantal deelscooters dat in Vlaardingen in de openbare ruimte mag staan?

4.     Welke afspraken of regels zijn er gemaakt met de bedrijven, die deze deelscooters aanbieden?

5.     Hebben deze aanbieders ontheffing om overal in de openbare ruimte van Vlaardingen huurobjecten te plaatsen of stallen?

6.     Mogen de scooters geparkeerd worden op grasvelden, groenstroken en in parken?

7.     Hoe lang mag een deelscooter op één plek staan voor hij opgehaald moet worden door de verhuurder?

8.     Zijn er gebieden afgesproken waar de deelscooter niet geparkeerd mag worden?

9.     Wat doet de gemeente en/of de politie in situaties waarin scooters gevaar opleveren, stoepen blokkeren, etc.?

10. Mogen andere ondernemers ook hun objecten in de openbare ruimte stallen in afwachting van verhuur?

11. Waarin is het verschil met andere bedrijven voor het plaatsen of stallen van (huur)objecten in de openbare ruimte?

12. Vraagt de gemeente Vlaardingen een vergoeding (zoals precario o.i.d.) voor het gebruik maken van de openbare ruimte om objecten te huur aan te bieden?

13. Valt het te verwachte of is u bekend dat op dezelfde manier deelauto’s of fietsen aangeboden gaan worden in Vlaardingen?

14. Kan het gebeuren dat ondernemers met een bezorgservice nu ook hun scooters stallen in de openbare ruimte nabij hun onderneming en is dit toegestaan?

 

Erik van Pienbroek

Raadslid/fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Vlaardingen

27-09-2021