Bij behandeling provinciale begroting 2024 heeft CDA aandacht gevraagd voor twee uiteenlopende aspecten

CDA vraagt aandacht voor religieus erfgoed en pophistorie

CDA vraagt aandacht voor religieus erfgoed en pophistorie

ZUID-HOLLAND - Religieus erfgoed en de pophistorie. Deze twee van elkaar zo verschillende cultuuruitingen hebben gemeen dat zij vanwege hun belang voor de geschiedenis van onze provincie verdienen te worden beschermd.

Voor wat betreft het religieus erfgoed maakt het CDA zich zorgen over de herbestemming van de veelal monumentale kerken, kloosters en synagogen. Er is namelijk gebleken dat er in de praktijk nogal wat knelpunten zijn en dat het niet vanzelfsprekend is dat religieus erfgoed ook daadwerkelijk wordt beschermd. Voorkomen moet worden dat beeldbepalende gebouwen gesloopt worden. De gedeputeerde bevestigde het belang van behoud van het religieus erfgoed en gaf aan dat, naast de kerkenvisies die gemeenten opgesteld hebben, ook de provincie inzet op herbestemming en behoud van het religieus erfgoed.

Het CDA is blij dat de gedeputeerde voor wat betreft de popcultuur heeft toegezegd te willen nagaan hoe meer aandacht kan worden geschonken aan de rijke pophistorie van Zuid-Holland.

De Zuid-Hollandse popcultuur is zelfs opgenomen in de Canon van Nederland (Beatstad Den Haag en Kralingse Bos festival). Het CDA heeft gesuggereerd om contact te leggen met museum RockArt in Hoek van Holland waaraan al veel Zuid-Hollandse artiesten meewerken.

Fotobijschrift
Een herbestemming van een voormalige kerk in Schiedam, de voormalige Lutherse Kerk, zie ook dit eerdere artikel

Fotograaf
Louise Melchers

09-11-2023