CDA juicht onderzoek naar democratisch gehalte MRDH toe

DEN HAAG/ROTTERDAM - De Rekenkamer van de gemeente Den Haag kondigde onlangs aan een onderzoek te doen naar de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers binnen de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Provinciaal Statenlid Michel Rogier van het CDA is blij met de aangekondigde rapportage. Hij vraagt al jarenlang aandacht voor de ondemocratische besluitvorming binnen dit bestuursorgaan.

CDA juicht onderzoek naar democratisch gehalte MRDH toe

Binnen de MRDH werken 21 gemeenten nauw samen op het gebied van mobiliteit. Vanuit iedere gemeente hebben twee gemeenteraadsleden zitting in de adviescommissie van de vervoersautoriteit, maar de adviezen van deze commissie hoeven niet te worden overgenomen. De grote klacht van raadsleden is dat zij als volksvertegenwoordigers geen grip hebben op de vaststelling van de jaarlijkse vervoerplannen van vervoerders, op de tarieven van het OV, op het verdwijnen van buslijnen en haltes en op verlening van concessies, terwijl zij over deze onderwerpen wel verantwoording moeten afleggen aan hun kiezers.

Rogier was eerder gemeenteraadslid van Den Haag en zelf lid van de adviescommissie van de MRDH. Van zeer dichtbij volgde hij het proces van besluitvorming en hij is hierover altijd kritisch geweest. “De adviescommissies zijn schijncommissies, die vanaf de zijlijn iets mogen roepen, maar niets kunnen beslissen. Ook gemeenteraden en zelfs Provinciale Staten mogen bij voorgenomen plannen slechts een zienswijze indienen die de MRDH vervolgens naast zich neer kan leggen”, licht Michel Rogier toe. “Ik ben dan ook blij dat de Haagse Rekenkamer nu onderzoek gaat doen naar het democratisch gehalte binnen de MRDH. Ik kijk uit naar de rapportage die naar verwachting in maart 2024 zal verschijnen.”

31-10-2023