CDA: Jongeren willen betrokken zijn bij hun Provincie!

CDA: Jongeren willen betrokken zijn bij hun Provincie!

Tijdens de Provinciale Statenvergadering vandaag is er een breed gedragen motie van het CDA aangenomen. De motie roep Gedeputeerde Staten op om samen met jongeren in de provincie Zuid-Holland een projectdag te organiseren waarbij Statenleden en Gedeputeerden langs scholen en MBO-instellingen in Zuid-Holland gaan, om met jongeren in gesprek te gaan over zaken die hen bezighouden.

CDA-Fractievoorzitter Michel Rogier: “Het idee voor zo’n dag komt van jongeren zelf. Hoe mooi is dat?” Onlangs brachten jongeren een bezoek aan het Provinciehuis en overhandigden zij aan Michel Rogier een keurig uitgewerkt en goed onderbouwd plan. 

“Juist op provinciaal niveau nemen we beslissingen waarvan de uitvoering soms ver in de toekomst ligt. Door de mening van jongeren daarover te vragen, betrek je hen zeer direct bij de beslissingen die hun eigen leefomgeving beïnvloeden”, aldus Rogier.

Michel Rogier was, voordat hij naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland ging, van 2014 tot 2018 gemeenteraadslid in Den Haag. In die periode is hij door Haagse studenten uitgeroepen als het raadslid dat het meeste voor deze doelgroep had gedaan.

16-06-2022