Jeugdig elan, verpakt in wijsheid en visie!

Beter Voor Vlaardingen: Nieuwe Zakelijkheid

Beter Voor Vlaardingen: Nieuwe Zakelijkheid

Politiek is soms net kunst. Bij Beter voor Vlaardingen wordt gekozen voor de Nieuwe Zakelijkheid. Voortbordurend op deze stilistische reactie (1918-1933) binnen de kunst op het voorafgaande expressionisme is hier zeker geen sprake van emotieloos reguleren van alledaagse problemen. De voorkeur voor bestuurlijke eenvoud staat gelukkig hoog in het vaandel.

Van de oude Beter voor Vlaardingen-hap is Marco van Unen (lijsttrekker en veiligheidsdeskundige) fier overeind gebleven. Om zich heen en hoog op de kieslijst weet hij zich onder andere gesterkt door een ondernemer (Cor Huis in ’t Veld), een Retail of dienstverleningsdeskundige (John Huf), een toekomstgerichte Financial Business Controller (Ronald Danse), een juridisch adviseur (Ed Goossens) en een huisarts (Ronald Vervoort). Kortom: Beter voor Vlaardingen is op professionele wijze van alle markten thuis. Daar kun je niet alle partijen of bewegingen van betichten. Ook is niemand uit op een promotie richting Den Haag of Brussel/Straatsburg.

Doorn in het oog van Beter voor Vlaardingen zijn met name het financiële heen-en-weer-beheer (7 miljoen over wat eindelijk 23 miljoen verlies bleek) en een chronisch gebrek aan effectieve communicatie van de gemeente Vlaardingen: ‘Zo kun en mag je een stad niet besturen,’ aldus Marco van Unen en Cor Huis in ’t Veld aan de koffietafel bij Veerplein 18.

Marco van Unen mag nog altijd een bekend gezicht heten vanuit zijn politieverleden in Vlaardingen. Cor Huis in ’t Veld heeft beroepsmatig (reclameman) veel werk gedaan en nog steeds doet voor diverse winkelcentra en ondernemers in de stad en weet als geen ander dat contact met de gemeente begint en eindigt met de ambtelijke mededeling dat er binnen 48 uur wordt gereageerd en er vervolgens weinig tot nooit wordt teruggebeld.

Beter voor Vlaardingen staat voor kort en duidelijk. We stippen graag het probleem aan; liefst altijd mét passende oplossing. Zo opteren we voor directe lijnen tussen scholen en bedrijven, zodat gepaste stageplekken snel kunnen worden ingevuld. Deze generatie bestuurt en doet dat voor de jeugd van nu.’

Wonen (aan het water)
‘Wonen is ook zo’n punt. Alles wat er nu geschiedt is nog uit de koker van Hans Versluijs die met zijn woonvisie Vlaardingen bouwkundig heeft gestructureerd. Momenteel met wethouder Ivana Somers ligt het bouwtempo erg laag. Noem eens één project van de laatste vier jaar dat tot de verbeelding spreekt.’ 

In de Broekpolder moeten we niet gaan bouwen. Maar de randen eromheen behoren niet tot de Broekpolder. Daar kun je best bouwen. Er staan nu drie scouting-onderkomens. Langs de waterkant mooie niet te hoge appartementen. Daar heeft Vlaardingen gebrek aan. Kapitaalkrachtige inwoners vertrekken nu naar elders. Die moeten we binnen de stadsgrenzen houden. Onze stad heeft sowieso meer woningen nodig in het midden en hoog segment. Maar we moeten ook rekening houden met een percentage sociale woningen met nieuwbouw. Binnen Vlaardingen zijn er gelukkig nog genoeg locatie om te bouwen, maar we dienen altijd rekening te houden met de omgeving.’

Bittere noodzaak
‘Nu is er de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Een (humanitaire) ramp. Wij zijn vóór tijdelijke opvang zolang de ellende duurt. Beter voor Vlaardingen-kandidaat Ronald Vervoort heeft al voorgesteld twee gastgezinnen daadwerkelijk in huis te nemen. Ook stelt hij zich beschikbaar als huisarts om mensen die medische hulp nodig hebben deze belangeloos te geven. Ook hier zijn korte directe lijnen gewenst zoals de aanwezigheid van een tolk.

Een ander onderwerp is sporten voor de jeugd. Dat moet in aanleg gratis zijn voor wie het zich financieel niet kan verantwoorden. Waar deze contributie vanwege een goed inkomen geen probleem is, die betaalt gewoon. Je zou eventueel kunnen staffelen naar inkomen. Maar ook school- speelpleinen, die moeten schoon, groen en een veilige omgeving bieden voor sport en spel voor onze jeugd.

Fusie?
‘We zijn bang dat de opkomst bij de verkiezingen weer niet al te hoog wordt. Mensen hebben zoiets van: Zoek het maar uit met je beloftes. Ze hebben geen vertrouwen meer in de gemeentelijk politiek. Daar ligt toch een belangrijke taak voor de gemeenteraad. Hoe krijgen we dat vertrouwen terug? En dan hebben we het nog niet eens over de landelijke partijen die lokaal de boel aansturen met hun opgelegd pandoer.

Dat lokale partijen fuseren daar moet je niet op rekenen. Samenwerken moet toch kunnen lukken. Daar heeft iedereen de mond vol van. Maar als je dan ontdekt dat sommige partijen alle verkiezingsborden (wel tegen betaling) wilde kapen zodat alleen deze partijen hun verkiezing poster kwijt konden … Dat getuigt dan weer niet van samenwerking. Zo bereik je nooit iets. Gelukkig dat er door overleg nog extra driehoek borden door Vlaardingen zijn geplaatst.

Vlaardingen terug besturen tot aanvaardbaar niveau is een zaak van handen uit de mouwen en SAMEN, dus met alle partijen, problemen benoemen, er een logische volgorde in aanbrengen, financieel onderbouwen en uitvoeren en bijsturen als iets niet gaat zoals gepland.’

Verder opteert Beter voor Vlaardingen voor wijkcentra. Die zijn weggesaneerd maar als het aan onze kandidaten ligt krijgt Vlaardingen ze terug. Niet alleen als eigen plek voor de jeugd, maar een centrum waar je kunt praten, met praktische invulling indien nodig, met bijvoorbeeld de wijkagent en mensen (vrijwilligers) met een (medische) specialisatie of verstand van wonen en schuldproblematiek. Wijkgebouw De Telder is in deze een goed voorbeeld. Daarnaast moet je er kunnen kaarten, bingoën en wat al niet meer, het sociale aspect is in alle wijken zeer belangrijk en gewenst.

Marco en Cor schudden het hoofd als het gaat om verkeersoplossingen die in hun optiek die naam niet verdienen. ‘De Westlandseweg met die grote centrale heuvels, die overigens steeds bandenzwarter worden van alle automobilisten die de lokale Alpen te laat in de donkere smoezen hebben. Als ze er dan toch moeten blijven staan, maak ze dan wel goed zichtbaar in het donker.

Dan is er nog de Marathonweg met alle trucks, uitstoot en geluidsoverlast. Hadden er nu echt geen oortjes aan de Blankenburgtunnel gekund ter hoogte van de Maassluissedijk! Er was een chronisch gebrek aan toekomstvisie en de gemeente heeft zich onder laten sneeuwen onder alle ministeriële druk en niet het uiterste uit de kan weten te onderhandelen.

En voor onze bezoekers aan Vlaardingen met campers, waarom geen mooi en rustiek camperveld tussen de ligplaats van de fluisterboot en de Polderpoort? Met (betaalde) mogelijkheid tot ontbijt en eventueel douchen bij deze sporthal.’ Beter voor Vlaardingen ziet sowieso het recreatiegebied een mooi project om verder te ontwikkelen, uitbreiding van de Klauterwoud en Masamuda het educatief archeologisch erf. Maar zie ook graag daar een mobiele horecagelegenheid voor bezoekers die daar op locatie daar een hapje en drankje kunnen nuttigen. 

Beter voor Vlaardingen: Jeugdig elan, verpakt in wijsheid en visie!

220310 BVV2

10-03-2022