Begroting gemeente 'Vlaardingen 750'

Heel De Stad stelt vragen

VLAARDINGEN - Dat Vlaardingen in 2023 liefst 750 jaar stadsrechten heeft zal weinigen zijn ontgaan. Dat veel geld is geïnvesteerd is ook duidelijk. Politieke partij Heel De Stad stelde vragen aan het college. Die zijn hieronder beantwoord. Zij het een kleine boetedoening.

Begroting gemeente 'Vlaardingen 750'

Gemeente Vlaardingen
'Op 13 oktober jl. heeft u onderstaande vragen gesteld over de gemeentelijke begroting ten aanzien van 'Vlaardingen 750.

Allereerst onze excuses voor de late beantwoording van uw vraag. Doordat uw vraag in  dezelfde periode als de vragen rondom de begrotingbehandeling is gesteld, is deze  beantwoording in eerste instantie daarin meegenomen en echter later er weer uitgehaald.  Daardoor is de beantwoording van uw vraag uit het zicht geraakt en dankzij een reminder  van de griffie weer opgepakt.

Hieronder het antwoord op uw vraag
Vraag
"Kunt u ons de (voorlopige) begroting van het feestjaar toesturen, zodat wij als raadsleden  kunnen zien welke uitgaven zijn gedaan?"
Antwoord:
"In de gemeentelijke begroting zijn ten aanzien van het 750- jubileumviering verschillende  bedragen opgenomen. Het college heeft geld dat resteerde vanuit het rijk voor  Coronasteunpakketten beschikbaar gesteld voor de viering van het jubileum (besloten op 26 oktober 2021, registratienummer 1873177), te weten: € 326.960,-.

Vervolgens heeft Ons  Vlaardingen een amendement ingediend voor de behandeling van de  raad op 10/11  november 2021 van de meerjarenbegroting 2022-2025, met het voorstel om  het bedrag te  vermeerderen met € 423.040,- en dat op te nemen in de meerjarenbegroting  2022-2025. De  gemeenteraad is akkoord gegaan met dit amendement, waarmee het totaal  beschikbare budget voor het jubileum uitkwam op € 750.000,-. Dit bedrag is in twee vormen 
uitbetaald aan de Stichting Vlaardingen 750: € 40.000,- in subsidievorm (in 2022 beschikt),  en € 710.000,- in opdrachtvorm (betalingen in opdrachtvorm zijn in de periode 2022-2023  gedaan).

De opdracht is op 15 augustus 2022 verleend aan de stichting (briefnummer 1910774). In  de opdrachtbrief zijn de prestatieafspraken vastgelegd over de uitgangspunten, doelen en  kaders, met specifieke aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en educatie.

In overleg met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is het bedrag dat de gemeente  beschikbaar heeft gesteld door het Fonds verdubbeld met € 750.000,- en beschikt aan de  Stichting Vlaardingen 750. De Stichting Vlaardingen 750 heeft het budget van € 1.500.000,-  verder vergroot door sponsorverwerving.

Gemeentelijk programma
Aangezien de gemeentelijke organisatie zelf ook deel wilde nemen aan de viering is er een 
gemeentelijk jubileumprogramma ontwikkeld waarvoor de kosten € 181.000,- bedragen. Zie  tabel 1 (zie ook raadsmemo 1928905, behorend bij B&W besluit 1928733, 25 januari 2023).

De kosten voor het gemeentelijke jubileumprogramma bestonden uit diverse onderdelen: 1)  een deel van de kosten die reeds gedekt zijn uit bestaande gemeentelijke budgetten 2) een  deel van de kosten die gedekt worden uit de programma's 'Bestuur, Participatie en  Dienstverlening' en 'Kunst, Cultuur en Erfgoed' en 3) een deel waarvan de kosten nog niet in  beeld zijn.

Onderdeel 1)
Reeds gedekte activiteiten
Het gaat hier om onder andere: jubileumstickers, bruidstranen bij een huwelijk, 2 
jubileum-t-shirtjes voor pasgeboren baby's, de muurschildering op de kop Westhavenkade,  de bouwborden met aandacht voor Vlaardingen 750 bij het Museumpaviljoen,  nieuwjaarsreceptie op het Winterterras, pubquiz voor bestuurders en gemeenteambtenaren,  jubileumcadeaus in kerstpakket, komst koning, etc.

Daarnaast is de gemeenteraad met een eigen programma gekomen waarvoor de raad zelf  dekking heeft gezocht en gevonden.

Onderdelen 2 en 3)
Het gaat hierbij om diverse onderdelen zoals beschreven in onderstaande tabel 1.

Begroot ex BTW
Programmakosten officiële jubileumviering met 400 personen op 14 mei (spektakel, muziek, dans en lezing in Grote Kerk: € 70.000.
Facilitaire kosten officiële jubileumviering 14 mei  (personeel, aankleding, meubilair,  catering, geschenk) € 55.000.
Parkeren en beveiliging 14 mei € 10.000.
Vlaardingen Trakteert € 8.500.
Communicatie: middelen, aankleding en personele inzet € 30.000.
Groen bij stadsentrees € 7.500.
Totaal € 181.000'

Noot
In het voorjaar van 2024 wordt het definitieve financiële overzicht bekend. Daarvan houden we de lezer uiteraard op de hoogte.

13-12-2023