Aanpassing inkomensgrens voor tegemoetkoming meerkosten

Bericht voor pensionado's

Inwoners van Vlaardingen hadden tot en met 2021 recht op een tegemoetkoming voor hoge ziektekosten als zij een laag inkomen hadden. Tussen 2018 en september 2022 is bij de berekening van deze tegemoetkoming een verkeerde inkomensgrens gebruikt voor mensen vanaf de pensioenleeftijd (AOW en/of pensioen). Voor inwoners uit Maassluis en Schiedam geldt de tegemoetkoming nog steeds.

Aanpassing inkomensgrens voor tegemoetkoming meerkosten

De mensen die het betreft, kunnen vanaf 19 oktober a.s. alsnog de tegemoetkoming aanvragen.

De tegemoetkoming meerkosten is voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Mensen konden onder bepaalde voorwaarden een jaarlijks bedrag (tegemoetkoming) aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor kosten voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt tussen de €100 en €400 per jaar.

Rogplus is de organisatie die de regeling voor de gemeentes uitvoert. Algemeen directeur Anton van Genabeek: “Vanaf 2018 tot en met september 2022 hebben we een fout gemaakt bij het berekenen van de inkomensgrenzen voor gepensioneerden. We zijn geschrokken van deze fout, we realiseren ons dat hiermee een bepaalde groep mensen tekort is gedaan. Dat gaan we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.”

Kan ik alsnog een tegemoetkoming aanvragen?
Vanaf 19 oktober kunt u de tegemoetkoming meerkosten aanvragen, als u in de periode 2018 tot en met 2021:

De pensioenleeftijd had en binnen de inkomensgrenzen viel en 6 maanden of langer een indicatie had voor Wmo of Wlz en/of het eigen risico van de zorgverzekering volledig heeft gebruikt.

Wat als u (mogelijk) tegemoetkoming meerkosten mis liep?
Rogplus helpt u graag! Vanaf woensdag 19 oktober kunt u bellen met het contactteam op (010) 316 0001. U kunt ook eerst kijken op www.rogplus.nl/contactteam of u aan de voorwaarden voldoet. Langskomen is ook mogelijk op het kantoor van Rogplus aan de Westlandseweg 1 in Maassluis.

De contactgegevens op een rijtje

Website: www.rogplus.nl/contactteam
Telefoon: (010) 316 0001,  vanaf woensdag 19 oktober
E-mail: contactteam@rogplus.nl
Adres: Westlandseweg 1, Maassluis
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 14.00

Werd uw aanvraag eerder afgewezen?
Als uw aanvraag werd afgewezen vanwege uw inkomen, dan is dit bij Rogplus bekend. Rogplus heeft bekeken of uw aanvraag nu wel wordt goedgekeurd. Als dat het geval is, ontvangt u een brief en de tegemoetkoming. U hoeft zelf niets te doen.

12-10-2022