100% score voor jarig ONS.Vlaardingen

Oppositie en coalitie eens op hetzelfde pluche?

VLAARDINGEN - Mensen die wat vaker jarig zijn geweest weten vaak niet wat ze als cadeau willen krijgen. Meestal hebben ze alles al. Het bezoek komt dan ook niet zelden met een plaat, een boek of een flesje drank (naar eigen smaak) aandraven.

100% score voor jarig ONS.Vlaardingen

Bij een politieke partij ligt dit anders. ONS.Vlaardingen werd op 11 november, tevens begin van het carnaval, 10 jaar oud. Het mooiste presentje kwam twee dagen eerder: alle vijf de voorstellen haalden de eindstreep; ze werden stuk-voor-stuk goedgekeurd door de gemeenteraad. Een redelijk unicum voor een oppositiepartij. Überhaupt was de sfeer goed. Bijna alle voorstellen van coalitie én oppositie haalden het die dag. Of nou ja, dag, de begrotingsbehandeling begon op woensdagavond en ging via donderdagmiddag tot middernacht door. 

De eerlijkheid gebiedt wel mede te delen dat ONS aanvankelijk zeven voorstellen indiende. Om diverse redenen, politiek eigen, trokken zij er twee van terug. Of omdat er al een voorstel lag, of vanwege gedane toezeggingen van het College.

ONS.Vlaardingen diende twee moties in: een oproep aan het college om één en ander te gaan doen, twee amendementen en een wijziging aan de begroting. Een derde amendement was er voor het terugbrengen van de Stadskaravaan, werd gecombineerd met een amendement van D66 en GroenLinks, waarna de VVD ook hun krabbel eronder zette.

Amendement I
ONS.Vlaardingen leek het een goed idee budget vrij te maken voor de Stadskaravaan, een evenement dat naar diverse wijken gaat. Een en ander georganiseerd vanuit de Stadsgehoorzaal. In 2024 mogen wijken die het minste interactie met ‘cultuur’ hebben rekenen op een cultureel bezoekje. GroenLinks speelde echter met het idee van een uitstootvrije (vuur)werk show voor het einde van volgend jaar met een groots evenement hieraan gekoppeld.

Aangezien de gemeente Vlaardingen zelf niets organiseert, maar het moeten hebben van initiatief nemende inwoners werd door D66 geopperd om het evenementenbudget te verhogen. Goed idee, maar kom dan met een serieus bedrag om écht wat met de stad te doen. Zo geschiedde, 4 ton structureel, dus per jaar. Daar kan je wat mee. Hop en de VVD liftte ook weer mee. Nu is het wachten op de aanvragen. De Stadskaravaan zal de vergadering hebben gevolgd en zal in paradetocht naar de subsidiekist karavaneren!

Amendement II 
Ex-raadslid Ben Vuijk hamerde er al jaren op: het uit-verlichten van de Grote Kerk met energiezuinige Ledlampen. Deze motie over de streep trekken stuitte aanvankelijk op de nodige weerstand van het college: de discussie in de Raad werd met de afdoening nog eens feilloos overgedaan. 

‘Is dit wel het juiste signaal in deze barre tijden?’ ‘Ja,’ zei de Raad. ‘Nee,’ zei het College.

Nog maar een motie dan; met de voorjaarsnota. Kom voor de Begroting 2024 met een plan om de Grote Kerk, de Visbank en het stadhuis uit te lichten. In de begroting stonden alle moties en amendementen die bij de Voorjaarsnota waren aangenomen keurig op een rij. Behalve deze … Vreemd. Wederom vreemd.

Bij de agendacommissie lag er wel een stuk, begin oktober zouden de kosten inzichtelijk gemaakt worden om het stadskantoor, het stadsarchief en een derde object uit te lichten. Nóg vreemder. Het was inmiddels 26 oktober toen ONS.Vlaardingen het maar in de commissie vroeg. ‘Oeps, foutje!’ zei wethouder Somers.

Begin november kreeg ONS.Vlaardingen eindelijk de kosten op een rijtje en kon de partij het amendement uitschrijven. En toen was er eindelijk licht kwam dan ook gehavend aan de meet.

Er zijn drie toeristische trekpleisters die een avondlijk lampje verdienen. Uiteindelijk viel hiervan de Visbank af. Dit vanwege dat het licht de veiligheidscamera’s een teveel aan diffuse beelden zouden opleveren. Ter plekke aanwezige archaïsche verlichting wordt eindelijk aangesloten. De kosten voor aanleg en installatie zijn niet mals. Die bedragen circa €161.000,-. Met een enorme 30% onzekerheidsmarge vanwege “archeologie”. Wellicht vinden we nog wat interessants. Hans Borsboom kan alvast de borst natmaken.

ONS koos ervoor toch wat pegels te besparen door het on de volksmond als afzichtelijk geafficheerde stadskantoor zo donker mogelijk te laten en om het archief alleen warm-wit uit te lichten. Een disco in de wijk nabij leek hen niet zo’n puik idee. Dit in tegenstelling tot voornoemde gebouwen, de Grote Kerk en het stadhuis. Die krijgen meerkleurig licht en Vlaardingen lijkt zo een stadse stille discotheek rijker. De jaarlijkse kosten kunnen worden gedekt uit het huidige onderhoudspakket. Dat scheelt.

Amendement III
Dit leidde direct tot een opstootje tussen ONS.Vlaardingen en wethouder Arnoud Proos. Schiedam keert namelijk al en probleemloos een energietoeslag uit aan 18-20-jarigen, evenals aan studenten.

Volgens de wet mag je pas vanaf je 21e je eigen boontjes doppen. ‘Flauwekul,’ vond ONS, ‘als je een eigen huis (op magische wijze verkregen, gezien de huidige markt) hebt moet je óók die energietoeslag mogen krijgen, mits je niet te veel verdient natuurlijk.’

Logisch ook als beide steden dezelfde uitvoeringsorganisatie hebben. Het niet altijd en even geliefde Stroomopwaarts.

Maar nee, Arnoud Proos had niet in het overleg met Schiedam aangegeven dat het een top idee was. Een gebrek aan initiatief is hem dan ook niet vreemd na het debacle met de “giftengrens” eerder dit jaar. Motie ontraden en motie aangenomen, Motie niet uitvoeren, Motie na week toch maar uitvoeren … Bij ONS kregen ze er een “waar heb ik dit eerder gezien moment” van.

Wat er in het eten zat is en blijft De Vlaardinger wellicht onbekend, maar tijdens de dinerpauze vertelde Arnoud Proos tegen ONS: ‘Ach ja, dat heet een politieke keuze.’ Een snelle draai in het brein van de wethouder. Maar goed: amendement ruim aangenomen en dat is wat telt.

Zie ook het korte item van de Omroepcollega’s: https://www.youtube.com/watch?v=JQfXnvU5jR0.

Motie I
Dan nog twee moties: een motie van Vertrouwen. Van vertrouwen? Ja u leest het goed: geen wantrouwen, maar vertrouwen. En in wie dan wel?

ONS.Vlaardingen vond het tijd voor een goed signaal naar de driehoek Openbaar Ministerie, politie en burgemeester. En waarom dan? Wel, Vlaardingen haalt percentueel gezien veruit  de meeste wapens van straat van heel Nederland met preventief fouilleren. Dat vond de toen bijna jarige wel een compliment waard zo vlak voor de feestmaand.

Motie II
Een referendum. In Vlaardingen? Zo ver is het nog niet. Maar na wat politiek getouwtrek gaat het college aan de slag met een startnotitie. Het stadsbestuur komt binnenkort naar de raad met een voorstel waar vervolgens de hele Gemeenteraad op mag “schieten”.

Visie ONS.Vlaardingen: ‘Als nu eens niet gedragen voorstel tóch door de raad komt. Zoals het geforceerd van het gas af of een waterzuiveringsinstallatie naast een woonwijk, kan er, met genoeg handtekeningen, hopelijk een referendum worden uitgeschreven om dit soort besluiten terug te draaien. Wel nog even zien waar het college straks mee komt, maar dit is althans de ONS-visie.’

Noot
Andere partijen zijn uiteraard ook welkom om vragen en/of successen met het lezerspubliek van De Vlaardinger te delen of een interview aan te vragen. Kwestie van een e-mail sturen naar: peter@devlaardinger.nl of even bellen naar: 06-3136 8346.

De Vlaardinger beoogt namelijk neutraal te zijn. Is zich van geen politieke kleur bewust en vindt alle lokale politici even aardig en bekwaam.

Tekst
Peter Joore

15-11-2023