De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

ONS.Vlaardingen: ‘Wie is politiek aanspreekbaar?’

OZB en verkeerd informeren van de raad

OZB en verkeerd informeren van de raad

ONS.Vlaardingen staat als lokale partij bekend om haar zelfopgelegde, belangrijke taak, voortdurend in contact te staan met bewoners en ondernemers.

In mei of juni 2019, toen de aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB) bij ondernemers in de bus valt, werd de partij door een aantal van hen benaderd met de mededeling dat de aanslagen OZB van 2019 vergeleken met 2018 veel hoger waren dan de in de begroting van de gemeente aangekondigde prijsindex verhoging van 2.4%; tot aan ruim 30% toe.

ONS heeft een aantal van voorbeelden verzameld en een gesprek aangevraagd met de toen verse Wethouder Financiën Sebastiaan Nieuwland. Dat gesprek was onderhoudend en in het vervolggesprek (twee weken later) is uitgelegd wat er precies aan de hand is geweest.
  De partij is op basis van die informatie verder gaan spitten; met name waar het gaat om de informatie richting raad.

Wat is er hier aan de hand?

In de gemeente Vlaardingen zit een ondernemersfonds. Bij de totstandkoming van dit fonds is afgesproken dat de bijdrage hieraan wordt geïnd via een opslag bij de OZB. Tevens is afgesproken dat de gemeente voor de inning van de bijdrage aan het ondernemersfonds een vergoeding krijgt.

De grote verschillen in de aanslagen OZB zijn veroorzaakt doordat in 2018 vergeten is de opslag voor het ondernemersfonds op te nemen bij het vaststellen van die aanslagen. Dat heeft ertoe geleid dat de ondernemersfondsbijdrage door de gemeente is betaald. Een bedrag van € 650.000.

ONS.Vlaardingen heeft gevraagd of er bij het administreren door de RBG, die namens de gemeente de inning verzorgd van onder meer de OZB-aanslag, een fout is begaan. Dit werd door de gemeente ontkend. Er werd gezegd dat het een fout is die intern, dus binnen de gemeente, is gemaakt.

Ook werd aangegeven dat de raad geïnformeerd is via de 2e- voortgangsrapportage, zoals die eind vorig jaar aan de raad is aangeboden. ONS.Vlaardingen heeft daarvoor de 2e voortgangsrapportage 2018 en de jaarrekening 2018 nog eens voor doorgenomen.

Ter controle heeft ONS bij de ambtenaar nog eens nagevraagd waar de zogenaamde verantwoording aan de raad staat vermeld. Per e-mail werd aangegeven dat de info vermeld staat in de 2e-voortgangsrapportage 2018

Omdat de echte reden niet is wat er staat in de voortgangsrapportage is er volgens de partij sprake van misinformatie van de raad. ‘Dat is een ernstige situatie, omdat het over vertrouwen gaat en als dat aangetast is wordt er een belangrijk element gemist in de samenwerking tussen raad en college,’ aldus Frans Hoogendijk.

ONS.Vlaardingen zal nog even wachten met het trekken van conclusies en heeft een interpellatiedebat aangevraagd voor de eerstkomende raadsvergadering van 19 september.

De vraag is nu wie deze overboeking van € 650.000 gefiatteerd heeft. Wie zal hier politiek over worden aangesproken: de al vertrokken wethouder Arnout Hoekstra, zijn tijdelijke opvolger Bart Bikkers of de huidige wethouder Financiën? Het aangevraagde interpellatiedebat zal het duidelijk moeten maken. Het kan zelfs zo zijn dat de Jaarrekening van 2020 pas klaarheid in de zaak brengt.

In ieder geval is de raad aan zet en kan direct na het reces aantonen dat van een gebrek aan concurrende samenwerking vanaf nu geen issue meer is. Kortom: dat er balans is bij deze politiek kleurrijke mix van volksvertegenwoordigers.

2 commentaar(en) op artikel "OZB en verkeerd informeren van de raad"

Als dit klopt dan lijkt mij het meest logisch om de Vlaardingse ondernemers alsnog over 2018 een naheffing van 650.000€ te sturen. Juridisch kan dat. Maar ik weet niet of dat is waar de ondernemers en ONS op uit waren haha

Door: Arnout Op:

Beste Arnout of het waar is zou jij kunnen zeggen want ik begrijp uit het artikel dat ook jij hiervan afgeweten zou kunnen hebben. Maar nu alsnog proberen te innen is nou juist juridisch onmogelijk. Als burger moet je namelijk ervan uit kunnen gaan dat de belasting die je krijgt opgelegd juist is en dus kan je niet achteraf dat nog even belasten met ff boodschap: Foutje bedankt.

Door: Jaap Bokkx Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: