Boers | Hoogendijk vs. OM

Boers | Hoogendijk vs. OM

Alsof er niets gebeurd was stonden ze daar vorige week weer schouder aan schouder; Ron Boers en Frans Hoogendijk, gelijk de begintijd van ONS.Vlaardingen. Samen tegen (de geest van) ex-burgemeester Annemiek Jetten die namens het OM beide heren op het justitiële matje had geroepen onder het mom van omkoping en financiële malversatie?

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Op 25 september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. Voor deze vergadering is de agenda voorzien van een toelichting met stemadvies. Gemeentesecretaris Erwin Stolk zal de gemeente Vlaardingen tijdens deze vergadering vertegenwoordigen.

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft een toetsingskader vastgesteld ter beoordeling van vergunningsaanvragen van kleinschalige beurzen door het Sportcentrum Vlaardingen.

Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus een plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaarschriften en secretaris van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften aangewezen.

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker