De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

De zoveelste misser van de afdeling vergunningen

BvV stelt vragen inzake oliebollenkraam

BvV stelt vragen inzake oliebollenkraam

In de media, AD van 24 juli jl., vernamen wij dat de oliebollenkraam die sedert jaren een seizoenstandplaats inneemt nabij pand Veerplein 112, niet meer op die plaats vergund wordt.

Als reden wordt aangehaald dat de kraam het doorzicht op een van de drukste looproutes in het winkelgebied zou blokkeren. Ook zou de standplaats niet meer bij de ambitie en voor een aantrekkelijk ingericht winkelgebied passen.

De benadeelde kraamhouder zou, volgens eigen zeggen, een alternatieve standplaats op het Schoutplein aangeboden hebben gekregen, maar de gemeente geeft aan dat zij voornemens is een alternatieve plaats aan te bieden op het Veerplein schuin tegenover het Kruidvat. Dit terrein maakt op de woensdag en zaterdag deel uit van de weekmarkt.

In de collegevergadering van 19 mei 2015 is bij besluit het Standplaatsenbeleid 2015 aangenomen.

In de inleiding van dit Standplaatsenbeleid staat het navolgende beschreven:

De mogelijkheden die gemeenten hebben om in het kader van de ambulante handel sturend op te treden en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan zijn beperkt. De wettelijke bepalingen en de jurisprudentie zijn bepalend voor de wijze waarop met de ambulante handel moet worden omgegaan. Voor het voeren van een stimulerend en/of beperkend beleid is het nodig vooraf beleidsregels vast te stellen en publiceren. BVV heeft de volgende vragen:

  1. In bijlage 2 van het standplaatsenbeleid geeft u aan dat in het centrum op locatie Veerplein thv nr 112 een Seizoenplaats is gesitueerd met een maximale afmeting van 15m2. In theorie zou dus een kraam van 15 bij 1 meter hier gestald kunnen worden, welke het gehele zicht ontneemt. Klopt de argumentering van de benadeelde aanvrager dat de gemeente als reden een belemmering van het doorzicht van een van de drukste looproutes aangeeft? Bent u zich ervan bewust dat deze plaats “juist” deel uitmaakt van een van de weinige (seizoen)standplaatsen die het centrum kent? Bent u ervan bewust dat onder punt 3.2. van dit Standplaatsenbeleid onder het kopje “Entree Winkelgebied” juist wordt aangegeven dat standplaatsen een belangrijke rol vervullen bij de entree van een (winkel)gebied! Dat het gewenst is dat standplaatsen bij de entrees en in de looproute van en naar het winkelgebied staan! Wat is dan uw reden hiervan af te wijken? Als een argument de grootte van de kraam zou zijn (de afmetingen van de verkoopwagen > 15m2) waarom wordt dit dan nu pas aan de aanvrager kenbaar gemaakt daar de beleidsnota al van 2015 dateert. En waarom zou er elders dan wel een alternatief aangeboden worden, gelet op het feit dat nergens een (seizoen)standplaats wordt aangeboden, groter dan 15m2.?

  2. In punt 2.4 onder i staat in de beleidsnota vermeld dat een uitgangspunt is dat er geen standplaatsen mogen worden ingenomen op de aangewezen marktterreinen tijdens de dagen van de weekmarkt. Waarom wordt door de gemeente een plaats aangeboden die al in de beleidsnota is uitgesloten en waarom wordt er alvorens dit voorstel aan te dragen niet eerst contact gezocht met de commissie van de weekmarkt? Bent u het ermee eens dat dit zeer verwarrend werkt en onnodige wrevel geeft bij andere partijen?

  3. BVV ervaart dit de zoveelste misser van de afdeling vergunningen. Wat is de reden dat er is afgeweken van de bepalingen opgesteld in het Standplaatsenbeleid 2015? Bent u het ermee eens dat u als overheidsorgaan een niet betrouwbare partner bent, u meer wantrouwen dan vertrouwen schept bij de bewoners en ondernemers in Vlaardingen? Bent u bereid hier na enige eerdere toezeggingen bij de afdeling vergunningen nu eens daadwerkelijk verbetering aan te brengen, waarbij betrokkenheid, inzicht en empathie hoog in het vaandel zal gaan staan?

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker