De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Raadslid doet boekje open

Ben Vuijk: ‘¡Vlaardingen: Mi Corazón!

Ben Vuijk: ‘¡Vlaardingen: Mi Corazón!
Burgemeester Tjerk Bruinsma
‘Het burgemeesterschap is een zware taak, die zijn tol eist. Na verloop van tijd moet er een andere visie komen. Anders wordt die een tunnel en daar hebben Vlaardingers op dit moment op meerdere fronten de pest aan. Ik ga zeker solliciteren om het gat dat Bruinsma achterlaat proberen op te vullen. Het wordt tijd dat Vlaardingen een geboren en getogen stadgenoot krijgt, die de belangen van én de stad zelf kent en daar ook naar handelt.’

Sportfusies
‘Sportverenigingen moeten begrijpen dat de kosten de pan uit rijzen. Een fusie gaat ten koste van de eigen identiteit, maar als alle kosten moeten doorberekend wordt met name sporten onbetaalbaar. Clubs die zichzelf kunnen bedruipen moet je straks zoeken in de bekende hooiberg; met een vergrootglas.

Dat voor DVO 32 en CION straks € 1,7 miljoen wordt uitgegeven is onverklaarbaar en onwenselijk. Dan kan wethouder Arnout Hoekstra zeggen dat die kosten moeten worden uitgesmeerd over 40 jaar, maar als alle voortschrijdende industrie werkelijk in de stad komt zal dit terrein ten prooi vallen aan noodzakelijk asfalt.

Daarbij: Voetbalvereniging Mozaïek staat op omvallen. Zijn gekleurde clubs uit de tijd. Samen sporten is de eerste stap op weg naar integratie. Als de spits heeft gescoord, maakt het niet uit waar zijn wieg heeft gestaan. Bij CWO zondag vertrekken waarschijnlijk 4 complete teams naar Victoria. En wat is er dan over van de € 4,2 miljoen voor dit nieuwe ‘multifunctionele’ sportcomplex waar enkel wordt gevoetbald. Over implementatie van bijvoorbeeld het denksportcentrum wordt niet eens meer nagedacht!

Er is plek zat om elders te fuseren dan aan de Marathonweg. En dat sporten in de wijk – een dogma van Arnout Hoekstra – is een achterhaalde zaak. Daarin is hijzelf ook niet altijd even consequent.’

West- versus Oosthavenkade
‘De afsluiting van de Westhavenkade heeft tot op heden enkel een Sahara opgeleverd. Het is er doods en wie de straatrotsen trotseert op naaldhakken maakt hooguit kans op enkel- en knieschade. Of het leidt tot toename van uitgaand publiek valt te betwijfelen.

De Oosthavenkade moet gespiegeld aan de Westhavenkade. Klassieke lantarenpalen en mooie uitlichting. Vraag een bijdrage van daar zittende bedrijven. Die hebben er voordeel van en dan zijn de kosten beheersbaar. Nu is de Oosthavenkade een toenemende doorgangsramp van blik. Daar doen het Versluisplein en de afsluiting van de Westhavenkade geen goed aan.

Je vraagt je trouwens af of de afsluiting van de Westhavenkade wel is voorbereid! Het lijkt meer op een snelle actie om Vlaardingers de mond te snoeren. Een verkeerstechnische ramp, die zich elders in de stad tweemaal daags openbaart. Het zou dynamisch uit moeten pakken … Ik twijfel met grote twijfels.

Die stoplichten op het Versluisplein: een drama. Dat daar nog niemand uit zijn auto en uit zijn vel is gesprongen is een raadsel. Ik denk de wethouder iets te lang in Café Stam heeft gezeten toen hij dit idee opperde en kritiekloos uit liet voeren. Het ergste is dat het college nooit een fout toegeeft, maar er schaamteloos op voortborduurt. Mensen die een fout maken – en niets zo menselijk als het maken van een fout – kunnen die beter herstellen.’

Shell Sportpark : Vijfsluizen
‘Een mooi park wordt eerst zinloos van zijn zwembad beroofd. Vervolgens mogen weer en wind ermee spelen. Net zo lang tot het in elkaar stort. En dan zijn we weer een historisch, beeldbepalend pand kwijt. En wat krijg je ervoor in de plaats? Een naam- en gezichtsloze eenheidsworst – noem het een bedrijven park - zoals elders in het land als rijkswegwijk steeds leger staat te worden.

En dan nu weer de voormalige brandweerkazerne. Ook een mooi pand. Moeten daar echt ZZP’ers komen? Zulks krijg je in de Vergulde Hand ook al. Waarom niet de praktische HOED? De Huisartsen Onder Een Dak formule. Dat geeft antwoord op veelgestelde vragen uit de stad.’

OV
‘Openbaar Vervoer richting Polderpoort? Dat is er niet! Moet je tegenover Texaco uitstappen en vervolgens met gevaar voor eigen leven je weg zoeken richting Broekpolder. Het college wil de Broekpolder gevuld met sportclubs, maar verzaakt waar het algemene bereikbaarheid betreft.

Niets eenvoudiger dan de bus een klein rondje laten maken via de Watersportweg. Misschien vandaar uit met een Shuttle bus de ronde doen op gezette tijden. Kom je makkelijk bij de Polderpoort, de watersportverenigingen, scouting, voetbal en hockey. Daar wordt kennelijk nooit over nagedacht. Zonde.’

’t Hof versus Oranjepark
‘Sinds die twee parken – en eigenlijk ook weer één – zijn opgeknapt is het een vrijplaats om te dealen. Regelmatig zitten er 40-50 jongeren bijeen. Gegroepeerd rond het Amnesty Monument wordt de boel vernield en mensen geterroriseerd. En het Pannenkoekenhuis raakt steeds meer leeg fust kwijt. En dan nog de skatebaan. Een gekke plek toch? Ik begrijp de jeugd wel. Die zitten in hun eigen luwte en hebben een wereldplek.’

Functioneren raad

‘Ik zit er zelf middenin, maar de raad is een farce. Objectiviteit is ver te zoeken. Partijen als GroenLinks en de SP vallen hun eigen wethouder nimmer aan. Het is partijpolitiek. Het gaat niet langer om de beste argumenten. Daar wordt Vlaardingen niet beter van. Als er moet worden gestemd turf ik op voorhand de uitslag al. En geloof me … Ik zit er nooit naast.

Ook zijn er de vaste wegblijvers. Buiten zieken om maakt met name de PvdA zich schuldig aan het gebruiken van voorkeursstemmen. De achterban kiest vanuit het hart, maar er wordt per definitie niets met hun wensen gedaan. Tijd voor een andere formule.’

Cultuurbeleid
‘De directeur van de Stadsgehoorzaal is nu pas wakker geworden qua creatief denken. Het was allang bekend dat de subsidiekraan dicht zou gaan. In het verleden heb ik al gewezen op het faciliteren van Vlaardingse gezelschappen. Haal zoveel mogelijk binnen je muren. Is er veel te doen, dan trek je ook meer betalend publiek. De ambtelijke moraal moet ook hier verdwijnen. Werk desnoods 70 uur per week voor je geld, maar zorg dat de Stadsgehoorzaal behouden blijft.’

Externe krachten
‘Vlaardingen moet af van alle ambtelijke forenzen. Zij, die niets hebben met de stad, maar er wel dagelijks over beslissen. Zij zijn het, die het college voeden. B&W voert enkel uit na het zetten van een paraaf.

Zo is er een boomlange ingehuurde kracht. Die woont in Barendrecht en huurt voor teveel geld bedrijven in om werk te doen wat door lokale firma’s gedaan kan worden. En goedkoper. Een voorbeeld? Bij Voetbalvereniging HVO stonden nog doelen. Die wilde Deltasport graag, omdat die van hen slecht waren. Een mooie klus voor Verkade of Blijdorp. Die doen het misschien wel gratis in een verloren uurtje.

Nu creëer en hou je afstandelijkheid tussen ambtenaren en publiek. Dat werkt van geen kanten. Zo is al jaren duidelijk.’

Externe rapporten
‘Ook zoiets. Decennialang worden externe experts gehaald en betaald om peperdure onderzoeken uit te voeren. Komt er tot slot een rapport, verdwijnt het direct weer in een lade en de stad weer een tonnetje lichter. Zonde.

Die rapporten staan altijd vol met gemeenplaatsen als: Vlaardingen moet gezelliger worden. Meer terrassen, etc. Holle kretologie. Vaak kun je de naam Vlaardingen vervangen door bijvoorbeeld die van Gouda of Den Helder. Niemand merkt het verschil. En bovendien: hebben we zelf die expertise niet in huis?’

Littekens
‘Vlaardingen is in de naoorlogse vaart van het huisvesten veel mooie bebouwing kwijtgeraakt. Allemaal littekens. Neem nu het Liesveld en bijbehorende viaduct! Leer mij iemand kennen die dit een verrijking van de stad vindt en ik geef je een pluim. Nog altijd wordt slordig omgegaan met de stadse historie en zie je panden regelmatig nutteloos omvallen. Niet meer met de snelheid van weleer. Want daarvoor is al teveel gesneuveld.

Nadeel is dat vrijwel ieder college wel ergens een stempel wil achterlaten. Daar pronken ze dan op hun oude dag mee, als ze aan de borreltafel gezellig hun wanprestaties onder het genot van een witje vergoelijken als ware het de reddende factor van de Vlaardingen.

“Meer besturen en niet langer dictaturen!” Dat is wat ik het huidige college mee wil geven. Goed Nederlands of niet!’

Texel of Vlaardingen?
‘Nu de Blankenburgtunnel er komt – daar twijfel ik geen moment aan – wordt Vlaardingen een betonnen eiland. Net als Texel afgesloten van het vaste land. Maar dan zeker minder idyllisch als Texel en zonder de verhalen van wijlen Jan Wolkers.

Het college moet zich hardmaken. Eisen durven stellen aan de uitvoering van die verkeerstechnische pijpenla. Oortjes en een aanpassing aan de Marathonweg zijn noodzakelijk wil Vlaardingen straks niet verstrikt raken in alle beoogde vrachtverkeer dat dagelijks 24/7 door de stad zijn weg moet zoeken en zal vinden!

Functionaliteit is van het grootste belang. Anders worden wij – de bewoners – de dupe. Vlaardingen is eindelijk van het imago van stinkstad af. Komt straks die lelijk smakende en ruikende typering als we niet oppassen, als een boemerang weer in onze schoot geworpen.’

Stichting Stadshartontwikkeling
‘Weer een Vlaardings iets dat gerund wordt door iemand van buitenaf. Kennis die we zelf niet bezitten? Dat zal toch zeker niet. Is de vraag naar zo iemand ooit binnen Vlaardingen uitgezet? Er zouden 30 panden zijn opgeknapt in de tijd dat hij hier – 2 dagen(?!) – per week werkt. Ik loop regelmatig over de Hoogstraat en ik weet dat een eigenaar figuurlijk zelf de hand aan de kwast heeft geslagen. En heeft hij hiervoor subsidie gekregen? En zo ja: hoeveel?

En dan die patrijspoorten. Ze branden gelukkig weer. Maar de omlijsting is nog altijd stuk. Wordt ongetwijfeld vervangen. En dan weer kapot gereden met de auto. Autovrije Hoogstraat? Een goed idee! Wist je trouwens dat het geweten van Stichting Stadshartontwikkeling niet eens op de hoogte was van de officiële oplevering van de eerste twee exemplaren!’

Fietsponton
‘De ponton? Staat vaak niet meer dan een enkele fiets op. Dat is die van de bewaker die zich verder stierlijk verveelt. Krijgt ‘ie wel op zijn falie omdat toevallig het weer een keer lekker is en hij denkt een uurtje te gaan vissen vanaf zijn werkplek. Tsja. Als hij nu eens iets te doen had. Een fiets om op te passen. Of zo.

Nee. Ze moeten eerst andere plekken om de fiets te parkeren naar nul brengen. Stel het maar strafbaar. Dan moeten bezoekers wel en heeft de ponton een functie. Of anders geven ze hem aan Vishandel Graatje. Kan die er een mooi maritiem georiënteerd drijvend terras van maken dat de wens van Vlaardingen een bruisende stad te maken met smaak en daad ondersteunt.’

Wijkagent
‘De naam Wijkagent wordt hier verkeerd begrepen. Het is de bedoeling dat zo’n man in de wijk is en ter plekke problemen probeert op te lossen. Het is geen bureaufunctie. Hier lijkt het meer op een agent die wijkt voor zijn verantwoordelijkheden.’

Memorie Lane!
‘En waar zijn toch de tijden gebleven dat een journalist als Ruud van Houwelingen ongestraft kritiek mocht uiten op de het reilen en zeilen van ons college? En daartegenover – in functie althans – had je een gemeentevoorlichter: de heer Jan Maneij. Een groot man met hart voor de stad. Kom daar nu nog maar eens om. Onder het genot van een buitenwerks genoten glaasje ranja, in een daarvoor geschikt etablissement, de politieke discussie op het scherpst van de snede, maar zeer zeker niet ontdaan van spitsvondige en andere humor, tot de laatste snik toe uitvechten.’

3 commentaar(en) op artikel "Ben Vuijk: ‘¡Vlaardingen: Mi Corazón!"

‪#VRIJ #SOCIAAL #NATIONAAL‬

Voor 🇳🇱#VLAARDINGEN🇳🇱

Voor 🇳🇱#NEDERLAND🇳🇱

Voor 🇳🇱#VRIJHEID🇳🇱

⛔️ISLAMISERING⛔️

#Lijst13 - #GERRITSEN

Facebook.com/VlaardingenNederlandsvrij

Lijstgerritsen.nl

Tel. 06-87123807

Door: Lijst13 - GERRITSEN Op:

Ben Vuijk is dan wel een man met een groot Vlaardings hart, die in het verleden voor passende sfeer in ons dorp heeft gezorgd met zijn horeca initiatieven, maar de club die hij nu vertegenwoordigd steelt ideeen, schreeuwt van de daken over eigen kwaliteit en daden, maar tot op heden hebben ze voor mij hun politieke, zelfbenoemde, daadkracht nog niet weten te tonen. Overigens zij zijn nu aan zet als grootste lokale partij

Dus over ruim 3 jaar zal het allemaal beter zijn, ik help het u hopen. Ja, in Ben heb ik alle vertrouwen maar de rest van hun prioriteitsleden bleken in het verleden domweg gewone boefjes en die zie ik niet in staat enig tij te keren. Misschien als er een frisse wind door die club wordt geblazen dat het nog wat kan worden, ik hoop het van harte en gun het Ben zeker maar zijn clubje zal toch een ander gedrag en mentaliteit moeten krijgen willen ze echt iets bereiken.

Door: Jacques Op:

Als Ben praat over de avonturen van Jan Wolkers op Texel, bedoelt hij waarschijnlijk Rottumeroog . Ook een (kleiner) Waddeneiland !

Schrijver Wolkers had het er prima naar de zin! Godfried Bomans, die voor hetzelfde project op het voornoemde eiland ging zitten een stuk minder! Texel is overigens een geweldig gezellig eiland, niet in het minst door de inzet van oud Vlaardingers Berry en Jeroen Lussenburg, die met hun theaterrestaurant ‘de Toegift’ een ware trekpleister zijn en zeer zeker een bezoek waard!

Of Vlaardingen een eiland wordt? Ik denk het niet ! Je zo te voelen zit in jezelf niet in de Vlaardinger specifiek! Dit geldt overigens ook voor het gevoel van veiligheid!

Door: Rene Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker