Vanaf 18 oktober

Zuidbuurt Vlaardingen tien weken dicht voor doorgaand autoverkeer

Zuidbuurt Vlaardingen tien weken dicht voor doorgaand autoverkeer

Vanwege vertraging in de bouw van de Hollandtunnel van de Blankenburgverbinding is de Zuidbuurt ter hoogte van het bouwterrein van de tunnel van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 24 december afgesloten voor autoverkeer. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar via Maassluis of via Vlaardingen. Voor voetgangers, brommers en fietsers komt er een tijdelijke brug over het bouwterrein.

Afsluiting en omleidingen

Voor een periode van 10 weken wordt de Zuidbuurt ter hoogte van het bouwterrein van de Blankenburgverbinding afgesloten. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer tussen Vlaardingen en Maassluis niet via de Zuidbuurt kan rijden. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

·         Woningen/bedrijven tot en met Zuidbuurt 38/Zuidbuurt 77 zijn bereikbaar via Maassluis.

·         Woningen/bedrijven vanaf Zuidbuurt 40/Zuidbuurt 77a zijn bereikbaar via Vlaardingen.

De maximale omrijdtijd voor het verkeer is ongeveer 5 minuten.

Vanaf 25 december is een tijdelijke bypass over het eerste stuk tunneldak gereed en wordt de Zuidbuurt weer opengesteld.

Nachtafsluiting van 11 op 12 oktober

Om het tijdelijke fietspad aan te kunnen sluiten op de bestaande weg is de Zuidbuurt in de nacht van 11 op 12 oktober vanaf 19:00 uur tot 06:00 de volgende ochtend dicht ter hoogte van het bouwterrein.

Hinder beperken

Vanaf 18 oktober blijft het voor (brom)fietsers en voetgangers mogelijk om via een tijdelijke brug het afgesloten deel van de Zuidbuurt te passeren. In noodgevallen kunnen ook politie en ambulance hier gebruik van maken. Er is onderzocht of er ook een tijdelijke brug voor auto’s kon worden aangelegd, maar dat bleek door de slappe ondergrond van het naastgelegen weiland op korte termijn technisch niet te realiseren. Met omwonenden, ondernemers en betrokken instanties zijn individuele afspraken gemaakt om de hinder door de verminderde bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.

Vertraging bouw Hollandtunnel

BAAK heeft tijdens de bouw van de Hollandtunnel op het deel ten zuiden van de Zuidbuurt een vertraging van drie maanden opgelopen. De afsluiting van de Zuidbuurt is nodig om de opgelopen achterstand in te halen en vertraging in de totale projectplanning te voorkomen. De achterstand is ontstaan door tegenvallers bij het ‘nat uitgraven’ van de eerste tunnelonderdelen. Hiervoor hebben duikers onderwater extra werkzaamheden moeten verrichten. Dit zorgde, in combinatie met het grote tekort aan professionele duikers in Nederland op dit moment, voor de vertraging. Om de achterstand in te lopen wordt het deel onder de Zuidbuurt nu in één keer aangelegd. In het oorspronkelijk plan zou de Zuidbuurt tijdelijk verlegd zijn naar het deel dat gereed had moeten zijn, om daarna met het tunneldeel onder Zuidbuurt te beginnen. In deze situatie zou een afsluiting van de Zuidbuurt niet noodzakelijk zijn geweest.

Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding, de A24, is een nieuwe snelweg, die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project en de werkzaamheden is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl.

 

 

04-10-2021