Teken de petitie!

Zorgen over de bomenverordening 2021

Zorgen over de bomenverordening 2021

Er komt een nieuwe bomenverordening 2021. Een bomenverordening is belangrijk omdat er vaak tegengestelde belangen zijn om een boom of bomen te kappen/ ofwel te behouden. Daarom is een goede bomenverordening van groot belang, zodat de gemeente dit zorgvuldig kan overwegen, bomen kan beschermen, én ook mede stadsbewoners hierop kunnen reageren.

De oude bomenverordening (2010) was geldig binnen en buiten de bebouwde kom.Van deze oude bomenverordening wordt nu afgeweken waardoor vrijwel alle bomenbuiten de bebouwde kom niet langer beschermd zijn. 

Binnen de bebouwde kom is niet veel veranderd en blijft de oude bomenverordening met enkele kleine wijzigingen van kracht.

In de nieuwe verordeningis voor bomenbuiten de bebouwde komen binnen de gemeentegrens op enkele nader aan te wijzen uitzonderingen na(aangewezen ‘houtopstand’), geen kapvergunning meer vereist. Voor grotere percelen of een laanbeplanting van meer dan 20 bomen moet wel melding worden gemaakt bij de Provincie, maar die stelt alleen een herplantplicht vast.

De bomen die hier niet onder vallen en ook niet vallen onder enkele uitzonderingen die de gemeente aanwijst, kunnen dus zonder enige vorm van bescherming gekapt worden. 

Als Bomenstichting vinden wij dat de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid voor de bomen buiten de bebouwde kom voor bijna alle bomenvrij geeft. In een tijd waarin we ons allemaal bewust zijn van het grote belang van bomen is dit voor ons onbegrijpelijk. Ook de inspraak van burgers wordt hiermee beknot omdat er ook geen kapaanvraag meer hoeft te worden ingediend buiten enkele uitzonderingen en de burger dit dus ook niet kan weten. Wij hebbende Raad dringend gevraagd de bomenverordening zoals hij er nu uitziet af te wijzen en gevraagd om bescherming van de bomen ook buiten de bebouwde kom.

Steunbetuigingen zijn welkom op https://www.facebook.com/stichtingboombehoudvlaardingen/

 

 

 

 

12-07-2021