Vlaardingen voelt zich MBO-stad

ZIA: Zorg Innovatie Academy (bijna) van start

ZIA: Zorg Innovatie Academy (bijna) van start

De vergrijzing van ons land is een fijne ontwikkeling voor wie niet jong wil sterven. Voor de zorg is dat een geheel ander verhaal. Immers meer ouderen betekent meer zorg en die is op dit moment onvoldoende voorhanden: in baksteen zowel als qua handen-aan-bed groeit het tekort gestaag.

Woensdag 29 september was de kick-off. Ad-interim speaker was niet-meer-zo-vers burgemeester Bert Wijbenga, zoals hij zelf zei. Hij maaide met zichtbaar plezier een paar meter virtueel gras voor de voeten van wethouder Jacky Silos. Zonder haar overigens voor de voeten te lopen.

In nauwe samenwerking met de geografische buren Schiedam en Maassluis maakt Vlaardingen zich hard de status van MBO-gemeente toe te eigenen. Hiermee probeert de groenste stad van weleer eindelijk eens om de Top10 (soms zelfs Top5) van slechtste gemeenten van dit land te verlaten. Een plek in de landelijke middenmoot lijkt haalbaar al is een Zorg Innovatie Academy niet het enige wat de stad ontbeert.

De vraag naar zorginstellingen en personeel is groeiende: vierkante meters en mensen zijn van harte welkom. Om deze academie van de grond te krijgen is subsidie aangevraagd. 20 oktober is in deze een spannende datum: dan wordt bekend of hier vanuit het Regionaal Investeringsfonds gehoor aan wordt gegeven.

Het ZIA zou met de geldelijke steun zomaar de derde MBO-academie binnen haar stadsmuren kunnen slepen. De Food Academy en de Bakery, die 9 november a.s. wordt geopend, gingen de zorg-tak hierin voor. Als locatie hebben de initiators District U ofwel het voormalig Unileverterrein op het oog.

‘Gaat de subsidie niet door,’ aldus Ron Kooren, ‘dan nog stopt deze pelgrimage niet.’ Kooren is naast voorzitter College van Bestuur van het Albeda, tevens bestuurslid VNO-NCW Rotterdam en voorzitter IT Campus RDM Rotterdam. Een ervaren voorvechter die dit initiatief verdient.

Met het vormen van een veelkleurig lint, dat door alle deelnemers met handen werd gedragen, werd de kick-of passend gevisualiseerd. Het lintenspel verbeeldde de verstrengeling van disciplines en hopelijk niet die van belangen.

afbeelding

29-09-2021