Woningnood op hoog niveau

Waarman's ogenblik

Het gonst in Vlaardingen. Nee, niet van de bijen die, met nog een maand te gaan, enthousiast het lokale luchtruim vliegend en zoemend bevolken in vrolijke afwachting en in blijde verwachting zijn van de aanstaande bloesem. Om dit feest cachet te geven dient wethouder Lianne van Kalken eerst heel veel bloesem dragende bomen te planten in plaats van een doodenkele communistische beuk.

Woningnood op hoog niveau

Om kort te gaan: wilde honing uit de stad of haar borders blijft een idee-fixe dat rondzingt in de hoofden van zo’n 71.000+ inwoners van de Schelvispekelenclave. Beter koop je een potje bij Molenwinkel Aeolus of in Pernis waar een jampot vol maar €5,- kost.

Het grote probleem waarvan Waarman afgelopen week op de hoogte werd gebracht, betreft de woningnood. Niet dat dit nieuw is, want woningnood bestaat al sinds de eerste oer-grot in familiair gebruik werd genomen en gezinnetje twee naast de pot piste en buiten node een huiselijk kampement op diende te slaan en door wilde dieren werd verscheurd. Sinds die periode is de woningnood alleen maar erger geworden en daar helpt PFAS niet echt aan mee: de oplossing ervan, althans.

Het probleem in deze heet Arnoud Proos. Hij is wethouder en, namelijk door God gebonden vanwege zijn electorale CU/SGP-inborst, hij houdt zich daar keurig aan. Van hem geen schandalen, al wordt in Delft gezegd dat hij niet zozeer een wolf in schaapskleren is, als wel dat hij in huiselijke kring een misselijke dwingeland met een heel kort lontje blijkt. Een oud-studiegenoot vertelde Waarman onder eeuwigdurend embargo waar het bronvermelding betreft: “Als een stout jongetje dat net een stinkbom in de raadszaal heeft gegooid, rent Arnoud Proos nog weleens schaterlachend weg van zijn verantwoordelijkheid.”

Tot zover deze geografisch bepaalde bespiegelingen van historische bijna-buurstad Delft. Arnoud Proos is, het zal de meeste zijn ontgaan, wethouder van het Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen, Werk & Inkomen, Armoedebeleid, Stroomopwaarts (SOW), Sport en bewegen, Basisvaardigheden, Gezondheid, Maatschappelijke opvang en … Inburgering/Integratie […].

Los van het feit dat Zorgzaam Vlaardingen een perfecte kreet is waarvan je denkt: Nou, en?, Armoedebeleid een nationaal item, Werk & Inkomen door je baas wordt bepaald, Sport en bewegen altijd al bij elkaar horen, gezondheid een holle leus is net als … juist ja, rest ons Inburgering/Integratie.

In dat laatste schiet Arnoud Proos tekort. Hij woont namelijk nog altijd in Delft. ‘Groot gelijk heeft ie,’ aldus Waarvrouw die in Vlaardingen al eens is gestruikeld over ongelijk liggende straatklinkers en stoeptegels. Dagelijks verplaatst hij zich met een Hummer (volgens Proos-haters) van Delft naar Vlaardingen v.v. Hiermee duidelijk makend dat GroenLinks hem niets doet. Proos-adepten daarentegen zeggen dat Arnoud dagelijks over Vlaardingse en andere Vaarten dit traject - zijn Grote Voorbeeld - aflegt. De waarheid hangt aan het kruis zullen we maar zeggen.

Het probleem is dat Arnoud Proos kennelijk geen afscheid kan nemen van het Straatje van Vermeer. Toch is hij, inherent aan de eisen van zijn openbaar ambt, gehouden aan het feit dat inwoning in de stad waar je werkt (Vlaardingen, red.) binnen 12 maanden verplicht is. Soms en in bijzondere omstandigheden mag die termijn een of twee keer worden verlengd. Maar daar lijkt geen sprake van.

Misschien heeft hij voorouders die uit de Oekraïne komen en wacht hij tot dit bouwvakkersketendorp klaar is om er als eerste de sleutel van te mogen ontvangen. Ook kan het zijn dat de voorganger van de Delftse Kerk hem op voorhand node mist. Of wellicht is het studentenbier hem te lief en weet hij niet dat Vulcaan onder de godenspijzen valt.

Toch moet Arnoud Proos een keuze maken. Dat is politiek vaak een onderbelicht punt: keuzes zijn altijd gekleurd en aangelengd met democratisch water dat nergens naar smaakt of juist smerig is. En anders trekken we Ruud van Harten beter uit het vet. Dat is een echte stadgenoot en geen, zoals Leo Derksen ooit schreef: Kuise Voorbijganger. Daarbij staat Ruud te trappelen van ongeduld en een veel lager inkomen. En als hij als eerste maatschappelijk verantwoord punt Lianne van Kalken eens flink kietelt komen er mogelijk snel veel en bloesem dragende bomen in onze stad.

Het zou een mooie ruil zijn: Arnoud Proos eruit en bloesemdragers erin. En de eerste pot honing is dan voor Ivana Somers als zij de eerste sleutel van het Oekraïnedorp aan de familie Poetin geeft

04-04-2023