Wies Groeneveld presenteerde haar boek: Een en al oor

Wies Groeneveld presenteerde haar boek:  Een en al oor

In mei 2019 verscheen er een bijzonder boek, geschreven door een van de leden van het recensiecollectief. Wies Groeneveld presenteerde in Rotterdam Een en al oor, een informatief boek over hoe de maatschappij omgaat met mensen met een gehoorbeperking. Een bijzonder boek ook, want naast de beschrijving van problemen die dove mensen en mensen met een gehoorbeperking ervaren in onze maatschappij, geeft de auteur ook duidelijk aan welke vaak simpele oplossingen voorhanden zijn.

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Voor veel mensen die zelf goed kunnen horen zijn de problemen bij gehoorbeperkingen of beginnende doofheid vaak niet eens bekend. Dat kan leiden tot onbegrip bij goedhorenden. En vervolgens tot frustraties bij doven en mensen met een gehoorbeperking.

In haar toespraak tijdens de boekpresentatie was Wies met haar voorbeelden glashelder. Zelf wilde ze graag overleg bij de Belastingdienst. Omdat Wies ook doof is draagt ze een cochleair implantaat. Daarmee kan ze redelijk met mensen converseren. Omdat zij niet is staat is te telefoneren, vroeg ze op het belastingkantoor om een persoonlijk onderhoud. Dat kon de medewerker aan de balie niet regelen, want voor persoonlijke gesprekken kun je uitsluitend telefonisch een afspraak maken.
   Een ander voorbeeld dat schrijnend kan worden genoemd is de ervaring van een dove patiënt in het ziekenhuis, die een afspraak heeft gemaakt ter controle van een medische handeling. De persoon in kwestie ging bijna een uur na de gemaakte afspraaktijd informeren bij de balie. De naam van de persoon bleek reeds twee maal te zijn omgeroepen. De arts had verzuimd in het dossier te kijken naar de aantekening, waar stond dat de patiënt een gehoorbeperking heeft.

De laatste tijd gaan veel stemmen op in de maatschappij, dat mensen met een handicap te weinig ondersteuning krijgen bij doodgewone zaken als het bezoeken van een museum, een ziekenhuis of bibliotheek. Een actie van presentator Lucille Werner leidde op de televisie tot de verkiezing van een ‘Minister van Gehandicaptenzaken’, Rick Brink. Daarmee wil ze meer aandacht vragen voor de vele problemen die de twee miljoen gehandicapten in de Nederlandse maatschappij ondervinden. Rick Brink ging die zomer in het hele land contacten leggen met instanties en organisaties die belangen behartigen van gehandicapten. De functie van ‘Minister van Gehandicaptenzaken’ bestaat nu niet meer, maar wellicht dat het boek van Wies Groeneveld richting bepalend kan zijn voor het oplossen en voorkomen van problemen die mensen met een gehoorbeperking ondervinden.

Het boek Een en al oor is inmiddels in een derde herziene en aangevulde druk verschenen en zal besproken worden in de rubriek ‘Een uitgelezen kans’. 

Meer informatie over het boek:  https://eenenaloor.tekstbureautaalgras.nl/    

17-02-2021