Laat de sneeuw maar smelten

Werkzaamheden WarmtelinQ vorderen

Werkzaamheden WarmtelinQ vorderen

VLAARDINGEN - In het kader van de energietransitie legt WarmtelinQ een warmtetransportnet aan van
de Rotterdamse haven naar Den Haag en later door naar Leiden. In de gemeenten op dit
tracé, waaronder Vlaardingen, wordt een leiding onder de grond gebracht die warmte
transporteert waarmee in de toekomst 120.000 huizen en bedrijven duurzaam verwarmd
kunnen worden.

In Vlaardingen is een groot deel van de aanlegwerkzaamheden van WarmtelinQ 
inmiddels klaar. Zo liggen de warmteleidingen onder de grond bij de Lepelaarsingel en
de Zwaluwensingel en is de boring bij woonwijk Holy richting het buitengebied afgerond. 
De werkzaamheden in het Park Achterlangs en aan de Cricketweg worden later 
uitgevoerd dan voorzien. Direct aanwonenden zijn deze week per brief over de nieuwe 
planning geïnformeerd.

Nieuwe planning
Het aanleggen van de warmteleidingen in het Park Achterlangs gebeurt tussen januari en 
de zomer van 2024. Het park blijft open totdat de werkzaamheden starten. In het najaar 
van 2024 worden alle werkzaamheden in het park afgerond waarna in het plantseizoen 
2024-2025 nieuw groen wordt aangeplant. Op de rest van het leidingentracé vinden 
komende maanden afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het asfalteren van de 
Zwanensingel.

Totdat de werkzaamheden in Park Achterlangs, Midden-Delfland en onder/in de nabijheid 
van de Europaboulevard zijn afgerond, blijft de Cricketweg vanwege de veiligheid 
afgesloten voor fietsers en wandelaars. De verwachting is dat de Cricketweg in het 
najaar van 2024 weer open is voor alle verkeersdeelnemers.

Onverwachte omstandigheden
Tijdens de werkzaamheden in 2023 kregen WarmtelinQ en de aannemer te maken met 
onverwachte omstandigheden. Waar de warmteleidingen aangelegd zouden worden in 
Park Achterlangs, bleken waterleidingen en gasleidingen anders te liggen dan op basis 
van tekeningen en proefsleuven vooraf was onderzocht. Hierdoor moest het 
ondergrondse ontwerp aangepast worden naar de actuele situatie.

Door het slechte weer van de afgelopen maanden met een drassige ondergrond tot 
gevolg, moesten ook de werkmethode en planningen in het buitengebied richting 
Midden-Delfland worden aangepast. Met als doel de agrarische grond in het buitengebied 
(Midden-Delfland) zoveel mogelijk te sparen.

Excuses
In de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden in het Park Achterlangs en 
aan de Cricketweg in het najaar van 2023 klaar zijn. Door het noodzakelijke nieuwe 
ontwerp én de aangepaste werkmethode wordt dit nu dus eind 2024. WarmtelinQ vindt 
dit erg vervelend en heeft de omwonenden haar excuses hiervoor aangeboden.

Over WarmtelinQ
Nederland werkt hard aan een duurzame toekomst. Onderdeel van deze ontwikkeling is 
de aanleg van het warmtetransportnet WarmtelinQ. WarmtelinQ gaat overtollige warmte 
van bedrijven in de Rotterdamse haven transporteren naar andere delen in Zuid-Holland. 
Warmte die nu nog in de lucht of het water verdwijnt wordt straks hergebruikt om 
120.000 huizen en bedrijven te verwarmen. Dit leidt tot minder gasgebruik en 180.000 
ton CO2-reductie per jaar. Eind 2025 wordt het tracé Vlaardingen - Den Haag in gebruik 
genomen. De aanleg van het tracé van Rijswijk naar Leiden start naar verwachting in 
2025. Dit tracé is operationeel in het najaar van 2027.

Voor meer informatie over WarmtelinQ
www.warmtelinq.nl

Fotobijschrift
Rondleiding rond de leiding, april 2023

15-01-2024