Driebanden in Café Concordia

Weg met die geraniums!

Weg met die geraniums!

Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu, ballen in een rechthoekige bak met lage randen, het biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt andere ballen moet raken.

Het biljartspel kent een lange en rijke geschiedenis. Het spel werd gespeeld door koningen en burgerlui, presidenten, zwakbegaafden, dames, heren, en oplichters evenwel. Het spel is ontstaan in Noord-Europa, waarschijnlijk Frankrijk, in de 15e eeuw en werd aanvankelijk als een veldsport gespeeld.

Driebanden
Nu de biljartlocaties Café 't Oogh en Eetcafé de Pitstop niet meer beschikbaar zijn om te biljaren voor ouderen, heeft Wim Tegelaar na overleg met Tiny Prophitius van Café Concordia het idee gekregen om aan de Westhavenkade het driebanden spel nieuw leven in te blazen.

Genoeg biljartclubs voor ouderen die alleen het libre (vrij spel) spelen. Maar driebanden - momenteel veel op tv met een Nederlandse wereldkampioen en kampioene - is niet alleen erg leuk om te zien: het is nog leuker om op recreatieve manier zelf te spelen.

Het spel zelf (voor alle duidelijkheid) is in aanleg zeer eenvoudig. Een carambole telt pas als de speelbal na een tweede bal te hebben geraakt minimaal drie banden moet hebben geraakt aleer de derde bal wordt geraakt.

De ondergrens van het moyenne of gemiddelde om mee te kunnen spelen is 0.2 tot 0.5 of (wat) hoger. Dat wil zeggen: tussen de 6 caramboles in 30 beurten of 15 caramboles in 30 beurten.

Iedereen die (denkt) hieraan te kunnen voldoen is welkom om in een gezellige sfeer te komen driebanden. Bij voldoende deelname kunnen op termijn ook verenigingen worden uitgenodigd of een tweekamp worden opgezet.  Ook zijn dames van harte welkom. Biljarten is bij uitstek een sport voor iedereen.

Er wordt op donderdagochtend gespeeld van 09.30 tot 12.00 uur. Kom gerust een keertje langs en maak kennis met het driebanden, je tegenstanders en proef de sfeer.

Je moet natuurlijk voldoen aan de Covid norm en een geldige QR-code kunnen laten zien. Compleet met identificatie. Bij betreden van Café Concordia graag het mondkapje op. Als je zit mag je het huidige kledingstuk afdoen. Enkel als je gaat lopen door het biljartlokaal of bij toiletbezoek moet dit kleinood worden gedragen. In deze coronatijd moet ook hier aan de voorschriften worden voldaan.

Informatie?
Telefoon: 06-1085 1217
E-mail: wtegelaar@gmail.com

Café Concordia
Westhavenkade 28
3131 AD Vlaardingen

Website: www.facebook.com/concordia.vlaardingen

211217 Biljart Concordia Wim Tegelaar

17-12-2021