Veel leven op Masamuda tijdens archeologiedagen en Middendelflanddag

Wat maakt archeologie zo leuk?

Wat maakt archeologie zo leuk?

Tijdens de Nationale Archeologiedagen (NAD), die worden gehouden op 17 en 18 juni as., zijn er op het educatief archeologisch erf Masamuda, in de Vlaardingse Broekpolder, veel activiteiten. Zowel de jeugd als geïnteresseerde volwassenen komen aan hun trekken

In samenwerking met de archeologische werkgroep AWN-Helinium en het Archeologisch Depot van de gemeente Vlaardingen kun je demonstraties zien van touwmaken van boomvezels, kralen maken van barnsteen, hout bewerken en ijzer smeden.

Ook wordt getoond hoe opgravingen verlopen. Op de middagen is prof. Dr. Annelou van Gijn, hoogleraar experimentele archeologie aan de universiteit van Leiden, aanwezig om de belangstellenden de fijne kneepjes van archeologisch onderzoek bij te brengen en meer te vertellen over het project Putting life into Neolithic houses.

Deze activiteiten vinden plaats bij het Vlaardingencultuurhuis, de reconstructie van een gebouw uit de steentijd (+ 5000 jaar geleden). Op het middeleeuwse erf ben je ook welkom. Daar staan reconstructies van een boerderij en het Rottahuis, beide van rond 1000 n.Chr.

Het archeologisch erf Masamuda is tijdens de NAD geopend van 11.00 – 16.00 uur. Verder is het iedere zondag toegankelijk van 12.00 – 16.00 uur. Het bezoek is altijd gratis.

Fotografie
Sjaak van 't Wout

12-06-2023