Voorbereidingen bouw sporthal Claudius Civilislaan in juni 2022 van start

Voorbereidingen bouw sporthal Claudius Civilislaan in juni 2022 van start

Half juni 2022 starten de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe duurzame sporthal aan de Claudius Civilislaan. Deze gemeentelijke sportaccommodatie gaat onderdak bieden aan leerlingen van het College VOS voor bewegingsonderwijs en aan de hand- en korfballers van sportclub Twist, maar is daarnaast ook te huren voor andere sport- en beweegactiviteiten. De sporthal aan de Claudius Civilislaan verrijst op de huidige plek van de gymlokalen van het College VOS en de kantine van sportclub Twist.

Het bouwen van de nieuwe sporthal aan de Claudius Cilvilislaan is een belangrijke stap in het herontwikkelen van het centrum van de Westwijk, waaraan de gemeente Vlaardingen samenwerkt met woningcorporatie Waterweg Wonen. De bouw van twee nieuwe sporthallen, de Erasmushal en de sporthal aan de Claudius Civilislaan, wordt gezien als het vliegwiel voor deze ontwikkeling. In januari 2020 is de Erasmushal opgeleverd, samen met nieuwbouw van vijftig appartementen en ruimtes voor horeca en winkels. De Erasmushal en de sporthal aan de Claudius Civilislaan vervangen de te slopen Westwijkhallen aan de Floris de Vijfdelaan, zodat ook op deze plek woningen kunnen komen. De sporthal aan de Claudius Civilislaan vervangt ook de gymlokalen van het College Vos.

Duurzaam en functioneel
Voor onderwijs en trainingen is de nieuwe sporthal via scheidingswanden in drieën te delen. Voor wedstrijden komt er een tribune voor maximaal 300 bezoekers. De sporthal krijgt een (deels schuin) sedumdak met daarnaast zonnepanelen voor de stroomvoorziening. De hal wordt verlicht met ledlampen en de gevels, daken en vloeren worden hoogwaardig geïsoleerd.

Eigentijdse architectuur met historische roots
Voor het uiterlijk van de nieuwe sporthal is gekozen om aan te sluiten bij de architectuur van het College VOS. Dit scholencomplex is in 1964 ontworpen door de bekende Rotterdamse architect H. Maaskant, die in zijn werk het optimisme van de naoorlogse wederopbouw verbeeldde. Zijn modernistische architectuur staat bekend om het gebruik van veel glas, staal en beton. Door deze strakke en duidelijke architectuur te combineren met hedendaagse technieken en ontwerpvisies komt er nu een sporthal met een eigentijdse uitstraling, die goed in de omgeving past.

Sporthal eind oktober 2023 klaar
Begin juni 2022 start de aannemer een interne verbouwing in het deel van het College VOS dat aan de huidige gymlokalen vastzit. Hierna kan de aannemer deze gymlokalen loskoppelen en vervolgens begin september 2022 slopen. Ook het huidige clubhuis van sportclub Twist wordt dan grotendeels gesloopt. De resterende delen van dat clubhuis worden uiteindelijk in de nieuwbouw verwerkt. Eind 2022 start de bouw van de nieuwe sporthal, die naar verwachting in oktober 2023 klaar is voor gebruik. Sportclub Twist kan tijdens de bouw het naastgelegen en leegstaande pand van de vroegere handbalvereniging Oranje Nassau gebruiken als clubhuis. Zodra het nieuwe clubonderkomen van Twist in de sporthal klaar is, sloopt de aannemer ook dat pand en kan de gemeente de buitenruimte van de sporthal herinrichten. Hier komen 58 parkeerplaatsen.

Opdracht gegund
Oorspronkelijk was het de bedoeling om direct na het gereedkomen van de Erasmushal te starten met het bouwen van een tweede sporthal aan de Claudius Civilislaan. Na vertraging, onder andere door een vleermuizenonderzoek en het onverwacht moeten aanpassen van het ontwerp vanwege nieuwe eisen van de handbal- en korfbalbond, gaat het er nu eindelijk van komen. De opdracht is via een Europese aanbesteding gegund aan de aannemerscombinatie van Tempel Bouw en Van Dorp.

09-06-2022