Voorbereiding boswerkzaamheden

Voorbereiding boswerkzaamheden

Eind januaristart Staatsbosbeheer samen met Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG), met voorbereidende werkzaamheden voor het regulier bosonderhouden de aanpak van de Essentaksterftein 2022;dit zal plaats vinden in de Zuidrand van Midden-Delfland.De komende maanden worden de bossen beoordeelt op de gezondheid en de duurzame instandhouding. Om de vitaliteit van de - 25 tot 35 jaar oude - bossen te waarborgen, is een toekomstgerichte doorontwikkeling van belang. Dit betekent dat de bomen, die weg worden gehaald om licht en ruimte te geven aan de blijvende bomen, worden gemarkeerd met een gekleurde stip. De voorbereidende werkzaamheden duren naar verwachting 2 maanden.

Markeringen op bomen

De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in de gebieden Poldervaart, Holierhoek, Woudhoek en de Kandelaarhoek aan de noordkant van Vlaardingen en Schiedam en bestaat uit het inventariseren en het markeren van de bomen die weggehaald moeten worden; dit noemen we blessen. Bomen die moeten blijven staan, omdat ze een bijzondere waarde hebben voor dieren of recreatie, krijgen een blauwe markering. Bomen die weg gaan worden voorzien van een oranje markering. Tijdens het blessen wordt zorgvuldig te werk gegaan, zo worden bomen gespaard waar vogels in broeden en worden plekken ontzien met bijzondere planten.De paden blijven tijdens het blessen toegankelijk, u ondervindt geen hinder.

Uitvoering zomer 2022

Het regulier bosonderhoud bestaat uit het dunnen van de bospercelen. Dunnen is een proces waarbij zorgvuldig bomen worden geselecteerd die ruimte gaan maken voor andere bomen. We houden hierbij rekening met de dieren en planten die in het bos leven. Tegelijkertijd zullen ook zieke en dode essen, door de essentaksterfte, worden verwijderd. Op de plekken van de verwijderde essen zal na het onderhoud nieuwe bomen worden aangeplant. Medio augustus 2022 worden de gemarkeerde bomen weggehaald, dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden eventuele sporen weggewerkt.

Kijk voor meer informatie over bosbeheer op de website van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/veelgestelde-vragen of bekijk de online bles-excursie op de facebookpagina “Staatsbosbeheer Hof van Delfland”.

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen en paden. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van het CBG de zieke essen weghalen en daar nieuw, gevarieerd en toekomstbestendig bos terug planten. Indien er gezonde essen worden aangetroffen worden deze gespaard.

Op de plekken van de gekapte essen, worden nieuwe jonge bomen gepland. De nieuwe bomen worden gefinancierd door Shell. Shell en Staatsbosbeheer planten de komende 12 jaar samen 5 miljoen bomen in Nederlandse bossen. De bomen worden aangeplant op lege plekken die zijn ontstaan door essentaksterfte. Shell investeert daarvoor in totaal € 17,4 miljoen in het Buitenfonds. Zo compenseert Staatsbosbeheer de bomen die geveld zijn door essentaksterfte en wordt er bijgedragen aan CO₂-compensatie. Daarnaast gaan Staatsbosbeheer en Shell samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie.

Foto: Staatsbosbeheer

 

 

22-01-2021