Stadse historie 2.0 in modern jasje

Vlaardingse Canon online

Vlaardingse Canon online

VLAARDINGEN - Na een paar jaar van voorbereiding is onlangs de Canon van Vlaardingen online gegaan. In dertig thema’s, vensters genoemd, worden de belangrijkste historische gebeurtenissen, gebouwen, perioden of personen in chronologische volgorde uit de stadsgeschiedenis gelicht.

De Vlaardingse canon is onderdeel van de digitale Canon van Nederland, waaraan de canons van de provincies en van veel steden, dorpen en instellingen hangen. Hij is te vinden via de volgende link: Canon van Vlaardingen - Canon van Nederland of door in het zoekvenster ‘Canon van Vlaardingen’ te typen.

De keuze van de dertig vensters is na gedegen onderzoek en uitvoerig overleg, mede met adviezen van externe historici tot stand gekomen. Dat wil niet zeggen dat het aantal vensters en de inhoud ervan niet aan verandering onderhevig kunnen zijn. Er zal altijd ruimte voor discussie en verbetering blijven, waardoor de canon in beweging blijft. Een venster bestaat uit een hoofdtekst, verdiepende en/of aanvullende tekst(en) en beeldmateriaal zoals foto’s, tekeningen en YouTubefilmpjes. De dertig vensters zoals die nu op de website te zien zijn, geven bij elkaar een goed beeld van de geschiedenis van de stad.

Het eerste venster gaat over de allervroegste geschiedenis, de prehistorie. Opgravingen in de jaren vijftig tijdens de aanleg van de Westwijk, leggen een geheel nieuwe leefcultuur bloot, de ‘Vlaardingencultuur’. Hierdoor krijgt Vlaardingen internationale bekendheid in de archeologische wereld. In het – tot nu toe – laatste venster, zien we in de jaren zestig van de vorige eeuw de gastarbeiders hun intrede in de stad doen. Hun voorgangers komen we al in de zeventiende eeuw tegen. Het zijn de zogenaamde Hannekemaaiers, tijdelijke landarbeiders uit Duitsland.

En, wat blijkt uit DNA-onderzoek, ook in de elfde eeuw leven hier al mensen uit andere landen. Vlaardingen is dus al eeuwenlang een multiculturele plaats. In andere vensters staan de verhalen van de lange geschiedenis van de Grote Kerk en van de gruwelijke terechtstelling van de laatste gehangene. We lezen hoe het eraan toe ging tijdens de met veel drank gepaard gaande rederijkerswedstrijden en er is een venster over de, met vervuild Rotterdams havenslib opgespoten, Broekpolder. Daarnaast zijn daar natuurlijk de parels van de stadsgeschiedenis; de Slag bij Vlaardingen, de Stadsrechten, de visserij, Wilhem van Ruytenburch en de Geuzen.

De canon kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Tijdens de viering van ‘Vlaardingen 750 jaar stadsrechten’ is gebruikt gemaakt van teksten uit de canon. Er zijn plannen voor het maken van lesmateriaal, er wordt gedacht aan ‘Vensterstadswandelingen’ en aan een verkorte, gedrukte uitgave. De canon is tot stand gekomen dankzij een aantal vrijwilligers, verenigd in de werkgroep Canon van Vlaardingen. De werkgroep is te bereiken via het e-mailadres canonvanvlaardingen@gmail.com.

Foto’s
T653-037(Venster Broekpolder) en VS0065 (Venster Buisjesdag): - Venster Broekpolder:

Fotobijschrift
Venster Buisjesdag: Fotobijschrift; ‘Visafslag onder de overkapping van de Visbank, circa 1931’. Fotograaf onbekend, collectie Stadsarchief Vlaardingen.

‘Broekpolder. Maart 1959 en het opspuiten van de polder met vervuild, Rotterdamse havenslib is in volle gang’. Foto: A.J. van Druten, collectie Stadsarchief Vlaardingen.

230928 Broekpolder 1959 Via Joke van Leeuwen

28-09-2023