Woensdagavond weer in optocht door de stad

Vlaardingers in verzet blijven in beweging

Vlaardingers in verzet blijven in beweging

In de grote steden groeit de opkomst van demonstranten enorm en de verwachting is, dat deze groei nog significant zal toenemen. De onvrede onder de Nederlanse bevolking over de coronamaatregelen van het demissionaire kabnet is onderhand niet meer te stuiten. De invoering van de verfoeide QR-code, waarmee een grote groep van de bevolking  dreigt te worden uitgesloten van deelname aan het sociale leven,  is een voedingsbodenm voor toenemend en niet aflatend verzet.  Ook het stikstofbeleid, waar vooral de boeren de dupe van dreigen te worden, en de schrikbarende woningnood zijn enkele voorbeelden, die bijdragen aan het opstaan van een morrende massa.

Door: Frank Maarleveld

Ook in kleinere steden worden er met regelmaat protestacties gehouden. Daar is meestal een fanatieke kern actief met een aanhang van wisselende samenstelling. Acties worden gehouden op doordeweekse dagen en mensen hebben verplichtingen, zoals werk en schoolgaande kinderen.

Toch zijn er in Vlaardingen meestal een kleine honderd actievoerders op de been, die met veel lawaai, spandoeken en flyers de aandacht weten te trekken van bewoners. Een enkele toeschouwer reageert negatief en zelfs soms agressief op de demonstranten, maar de stemming lijkt zich toch steeds meer ten faveure van de demostranten te keren.

Gisteren veel positieve gesprekken met omwonenden,  applaus, duimen omhoog, gejuich en automobilisten die hun instemming lieten zien en horen met gezwaai en getoeter. Dit verhoogde de goede onderlinge saamhorigheid en dat goede gevoel werd nog even voortgezet met een gezellig samenzijn op de hoek van de Westhavenkade/Parallelweg met een portie bitterballen en een (alcoholvrij-) drankje.

Tot slot een compliment voor de politiemensen en boa's, die de demonstratie (ongevraagd) begeleid hebben en prima hebben gecommuniceerd met de organisatie. Zo zou dat altijd moeten zijn. Alles in goede harmonie.

Foto en video door: Davey Buijs

Volgende protestactie is op donderdag 14 oktober

16-09-2021