Ongepaste pasjes zonder gevolg

Vlaardingen Vuilnisbelt

Vlaardingen Vuilnisbelt

Wethouder Bart de Leede kan met een gerust hart zijn huisvuil blijven dumpen. Op de daarvoor bestemde plek, natuurlijk. Net als de rest van de burgerij. Aanleiding vormde de door Fractie Boers ingediende Motie van Wantrouwen met betrekking tot de haperende invoering van het huisvuilcontainerpasjessysteem.

Door: Frank Maarleveld

Het pasjessysteem is in het leven geroepen om “Italiaanse” straattaferelen als in Napels, ten tijde van de grote staking van de huisvuilophalers, te voorkomen. Het tegendeel blijkt waar. De vuilniszakken hopen zich op met alle (on)zichtbare gevolgen van dien.

De Motie van Wantrouwen van Fractie Boers werd vanwege onhaalbaarheid na een uur debatteren omgezet in een Motie van Treurnis. Hoewel minder “dodelijk” vanwege het ontbreken van bindende kracht, lijken de oppositionele kaarten met betrekking tot De Leede definitief geschud. De stellingen zijn betrokken. Wie lost het tweede schot?

Het vooralsnog haperende pasjessysteem, dat inwoners ingang geeft tot ondergronds Vlaardingen, kost ruim €700.000,-. Verantwoordelijke is Bart de Leede vanuit zijn functie als wethouder. Dat dit probleem exact dezelfde is als twee jaar eerder in Ridderkerk e.o. logenstraft het gezegde dat een ezel in het algemeen zich niet tweemaal stoot aan dezelfde steen. Een raadslid vroeg zich na afloop zelfs hardop af tot welke diersoort De Leede dan wel moest worden gerekend.

Om kort te gaan: De Leede overleefde de stemming terwijl het systeem nog altijd hapert. Het valt te hopen dat inwoners niet op grote schaal ge- of misbruik maakt van de geboden kansen.

Dat de raadsvergadering op 1 april plaatsvond speelde wethouder De Leede vanwege April fool in de kaart. Mogelijk is dit de reden dat de Motie van Wantrouwen, nog net niet lachend, van tafel werd gemaaid door coalitie en gedoogpartner Fractie Kerkhof.

20210331_161113

02-04-2021