Verbind alle segmenten van de stad: 'Kom VlaarDINGEN Doen!'

Vlaardingen Partners nieuwste VVV

Vlaardingen Partners nieuwste VVV

VLAARDINGEN - Na het schier eigenhandig wegvagen van de lokale VVV uit het witte pand aan de Westhavenkade 39, ten tijde van en door burgemeester Tjerk Bruinsma, zat Vlaardingen jarenlang zonder serieus toeristisch georiënteerde organisatie. Niet dat de licentie is afgenomen; de VVV bestaat nog altijd. Maar niet meer in de stad van ijzerkoekjes en ander lekkers. Het toch al niet al te bruisende vreemdelingenbezoek zakte tot diep in de modder. Vlaardingen was een stad als vele andere: naamloos en onbekend en dus onbemind.

Met de komst van Vlaardingen Partners, waarin met name oud-ondernemer Gerrit van Toor een voortrekkersrol bekleedde, is nu reeds sprake van een kentering. Het toeristisch schoeisel heeft zich inmiddels weten te ontrukken uit de zuigende klei. Nu de rest van het lichaam nog. Dat Vlaardingen in 2023 liefst 750 jaar stadsrechten had, vormde een mooie opstap om de stinkstad van weleer positief op de kaart te zetten.

Na het voorbereidende werk van Gerrit van Toor c.s. kwam oud-VVV Schiedam-directeur Annemieke Loef vorig jaar in beeld als kwartiermaker. Zij verzamelde wensen bij ondernemers. Nu zij is “uitgekwartierd”, is het aan Menno de Mol om als directeur verder handen en voeten, maar bovenal gezicht te geven aan City Marketing 2.0. Dat “stadskleien en -boetseren” doet hij vanuit v/h De Joon, recht tegenover Museum Vlaardingen.

Taak City Marketing
Menno de Mol: ‘Ik ben nu een kwartaal in functie en de eerste indrukken en belevingen zijn meer dan positief te noemen. Het is onze taak om Vlaardingen terug op de kaart te zetten. Dat klinkt als een uitgesleten cliché, maar is niet meer of minder de waarheid. Dat terugplaatsen begint met kleine dingen als promotie maken met behulp van vlaggen, banieren en folders (papier is verre van duurzaam, maar effectief en handzaam een onmisbaar ingrediënt als het gaat om stadspromotie). De kern van dit alles valt in vier segmenten uiteen. Onze aanvalsstrategieën richten zich op: wonen, opleiding, werken en uitgaan en het verbeteren c.q. beter op elkaar afstemmen van die vier speerpunten.’

Vanuit het nagelnieuwe hart van Vlaardingen Partners/City Marketing, Infopunt Vlaardingen worden de stad, haar inwoners en dagjesmensen (langer blijven kan en mag natuurlijk ook) verbonden. Dat verbinden gebeurt niet met een medisch verband, maar door het geven van informatie in combinatie met beschikbaarheid en het openzijn van bijvoorbeeld de horeca, musea, theater, zwembad en andere trekpleisters.

Dat aan elkaar knopen valt op haar beurt ook weer uiteen in vier delen. Te weten: digitale ontdekking van Vlaardingen, via persoonlijk advies vanachter de balie, middels een community hub (zeg: doorgeefluikfunctie) en als organisatiecentrum. Vanuit dat kwartet worden vragen betreffende lokale evenementen, ondernemerskansen en waar kan en wil ik wonen, zo uitgebreid als nodig, beantwoord.

Van theorie naar praktijk
Menno de Mol c.s. klinken ambitieus. Dat moet. Zonder ambities iets nieuws genereren is namelijk bij voorbaat al kansloos. Om die ideeënstroom in goede banen te leiden (en zijn eigen functioneren onder de loep te nemen) is er elke 6-8 weken overleg met de Raad van Toezicht. Immers: zolang de rails (‘Onze ideeën.’) nog niet aard- of nagelvast geklonken zijn kan het met de trein of metro (City Marketing) nog alle kanten op.

Menno de Mol: ‘Het klinkt wat cru, maar we bemoeien ons overal mee zolang het Vlaardingen betreft. We gaan niet op ieders stoel zitten en ons met de techniek bemoeien. Wel registreren we vanuit alle mogelijke en denkbare hoeken en gaten en geven door aan wie het betreft. De stad heeft behoefte aan evenwicht. Wonen, opleiding, werken en uitgaan moeten op elkaar zijn afgestemd. Een voorbeeld? Een stad met 80.000 inwoners (Volgens de huidige planning is dat in 2030 gerealiseerd, red.) heeft niet genoeg aan één café. En niet alle cafés moeten aan één plein. Snap je!

We zijn bezig met een initiërende bedrijfsronde. Om er een paar te noemen: Voscon, Mol Sloopwerken en Betonboringen en DFDS zijn gekende namen en bieden in meer of mindere mate werkgelegenheid. Maar ook een bedrijf als CFT. Daar had ik tot voor kort nog nooit van gehoord. Ze maken daar aan de lopende band vlekken in opdracht van grote wasmiddelenproducenten. En zo is er veel meer en we gaan overal langs de deur om contact te leggen en om te extraheren waar kansen liggen.’

We drinken wat. De Vlaardinger koffie zwart met suiker en Menno, hoe kan het anders als je aan de Westhavenkade resideert, een glas water. We kijken naar buiten en praten over deze Umwelt.

Menno de Mol: ‘De als historische steiger bedoelde planken boven het water kent nu nog veel passerende recreanten die een etmaal Vlaardingen doen. Die moderne schepen dienen echter van die plek te verdwijnen. De Westhavenkade moet 100% historisch verantwoord een permanent drijvend museum worden. Ik zie veel bedrijven die, voor ze ergens een hapje gaan eten of borrelen na het doen van zaken, met de klant(en) langs schuifelen. Veelal gewapend met een fototoestel of de gsm wordt menig stad promotend kiekje of serieuze foto gemaakt. Indien geheel historisch aangemeerd is dit een meer dan charmante plek met ruimte voor lokale historie.’

Zijn kennis en kunde als het om Vlaardinger gaat staan buiten kijf. Niet alleen stond zijn wieg in de Schelvispekelenclave, hij is er - noem het platonisch - nooit uit weggeweest: ‘Het is wel even anders nu. Zat ik voorheen regelmatig aan de bar en sprak je weleens over de stad en haar potentie, nu voer je dezelfde gesprekken met dezelfde mensen, maar dan vanuit officieel perspectief. Praten om te realiseren en iets van de grond te tillen is iets anders dan vrijblijvend dagdromen met een biertje voor je neus.’

Portefeuille
Menno de Mol: ‘Ik ben blij dat City Marketing bij burgemeester Bert Wijbenga in de portefeuille zit. Die is serieus bezig met verbetering van het stadse imago. Nog niet alles is benoemd. Maar dat het beter kan en moet … zoveel is duidelijk. Om een ding te noemen: Vlaardingen Haringstad. Dat is de archaïsche duiding van een plek waar geen haring meer aan wal komt, buiten Vlaggetjesdag. Noem het een geuzennaam gelijk het luidkeels gescandeerde: “BOEREN!” van voetbalclub De Graafschap en dat bij de dialectische popgroep Normaal aan de orde van de dag was. Het is ons voorland en heeft Vlaardingen voor een belangrijk deel gemaakt tot wat het nu is. Elke oprechte Vlaardinger heeft min-of-meer het DNA van de Clupea harengus door de aderen stromen. Enkel is nu tijd om er een moderne draai aan te geven. Bijvoorbeeld door een kookboek te maken waarin bijvoorbeeld haring en Schelvispekel als ingrediënt centraal staan (*).’

Feitjes
Vlaardingen Partners/City Marketing weet zich personeel-technisch gesterkt door 3,5 fte van 40 uur elk. Hun salarissen, 5 stuks, worden betaald door de gemeente Vlaardingen en het Ondernemersfonds. Elk draagt 50% van de maandelijkse wedde bij. Het deel van het Ondernemersfonds is afkomstig uit de OZB-pot.

Menno de Mol: ‘Dit is een mooi initiatief en ik ben blij hieraan te mogen bijdragen. Vlaardingen moet onder het stof vandaan. Aan ons de taak om met de organisatorische stofdoek of Swivver de stad te laten glanzen zoals die nimmer heeft gedaan.’

Vlaardingen Partners/City Marketing
Westhavenkade 53a
3131 AG Vlaardingen
Telefoon: 010-310 08 40
E-mail: info@vlaardingenpartners.nl
Website: www.vlaardingenpartners.nl

Routeplanner
Klik op: LINK.

Openingstijden
Zaterdag t/m maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 12.00 t/m 16.00 uur

Vacature
Vlaardingen Partners/City Marketing is nog op zoek naar een medewerker die op zaterdagen de balie wil draaien om vragen van bezoekers te beantwoorden en hen van advies te dien waar het Vlaardingen betreft. Het gaat om een betaalde job.

Interesse? Solliciteren? Stuur een mailtje naar: info@vlaardingenpartners.nl.

Noot
(*) Eind november wordt in het kader van 10 jaar KADE40 een kookboek gepresenteerd waarin … juist, ja … haring en schelvispekel in de keuken nog verder worden verheerlijkt.

231020 Menno de Mol Vlaardingen Partners4

22-10-2023