Vlaardingen Ouderwets Eigenwijs

Vlaardingen Ouderwets Eigenwijs

De afgelopen jaren is de Vlaardingse gemeenteraad meerdere keren onder de loep genomen. De heer. Andersson heeft een rapport geschreven over het functioneren van de Vlaardingse gemeenteraad en bij de laatste begrotingsbehandeling heeft de provincie een begrotingsscan uitgevoerd. In beide gevallen zijn er aanbevelingen gedaan en beide keren heeft de gemeenteraad niet alle aanbevelingen overgenomen.

Gisteren werd door enkele partijen van de oppositie (het initiatief kwam van de PvdA), een motie ingediend om ook voor de aankomende begroting een begrotingsscan te laten uitvoeren door de provincie. Wie de recente begrotingsscan heeft gelezen, zal vreemd opkijken; was dit niet een aanbeveling van de provincie zelf? Inderdaad de laatste aanbeveling, punt 14 luidt : ‘Het verdient aanbeveling om de begrotingsscan op basis van de begroting 2021 te herhalen.’

Verbaasd was ik door de reactie van de coalitiepartijen toen ze uitlegden tegen de motie te stemmen. De provincie zou niet bereid zijn om een scan voor de volgende begroting uit te voeren. Dat kan toch niet waar zijn! U raadt het al, deze uitleg rammelt. Al jaren proberen we de financiën onder controle te krijgen. Bijna alle oplossingen kosten eerst geld en nu krijgen we een gratis oplossing aangeboden. En dan zeggen dat we het niet nodig hebben? Of …… dat het iets te snel komt, zoals het college in haar bestuurlijke reactie schrijft.

Wanneer durft de Vlaardingse gemeenteraad haar verantwoordelijkheid te nemen? En gaan de coalitiepartijen een ander standpunt innemen dan het college? Wethouder Bikkers wees een andere motie van de PvdA en BVV af, want het kost geld. In dat geval waren de lasten dus belangrijker dan de baten. Hier valt over te discussiëren, maar een dergelijk besluit valt te respecteren.

Voor de motie begrotingsscan is geen enkel inhoudelijk argument geleverd, behalve de factor tijd. Elke begroting staat op zichzelf en moet inhoudelijk beoordeeld worden op nieuw beleid. Waarom zou dit te snel zijn of krijgen we in november exact dezelfde begroting als het afgelopen jaar? Dan komt het nieuwe college zeker te kampen met verborgen tekorten.

Beste coalitiepartijen : pak je verantwoordelijkheid en wees kritisch. We hebben onszelf gisteren beroofd van een gratis middel om onze begroting te verbeteren.

Wouter de Reus

Raadslid ChristenUnie-SGP Vlaardingen

05-03-2021