met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

Vlaardingen officieel aan de slag

Vlaardingen officieel aan de slag

VLAARDINGEN - Het Jongeren Perspectief Fonds gaat van start binnen de gemeente Vlaardingen. Het JPF is een landelijk beproefde methode en was als wens opgenomen in het coalitieakkoord. In opdracht van de gemeente is Stroomopwaarts de organisatie die dit gaat uitvoeren samen met Randstad en het SchuldenlabMVS.

Er zijn veel jongeren met schulden en dit aantal blijft toenemen. Reguliere schuldhulpverlening is vaak niet passend voor jongeren. Dit komt bijvoorbeeld door het  ontbreken van een stabiel inkomen of vanwege een instabiele situatie waar de jongere in  vast zit. Het hebben van schulden staat het perspectief van jongeren in de weg, waardoor zij niet verder komen in hun leven. De JPF-aanpak is een schuldenaanpak die wel aansluit bij  jongeren én die bewezen effectief is.

De JPF-aanpak is een innovatieve aanpak gericht op het perspectief van jongeren met schulden. Binnen deze aanpak zien wij het schuldregelen niet als einddoel maar als middel  om te werken aan het ander perspectief. Binnen de JPF-aanpak ligt de focus niet op  maximaliseren van de afloscapaciteit maar op het werken aan perspectief. Hierdoor kan een jongere bijvoorbeeld terug naar school of juist op school blijven maar toch schuldenvrij  worden.

De grootste opbrengsten zitten natuurlijk bij de jongeren zelf; met een beter perspectief, schuldenvrij en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan is de echte opbrengst.

Wethouder Arnoud Proos die onder andere de bestrijding van armoede in zijn portefeuille heeft, is blij met de samenwerking met het Jongeren Perspectief Fonds. “Juist een specifieke aanpak voor jongeren in Vlaardingen is ontzettend waardevol, ik hoop dat we met deze bewezen aanpak jongeren hun leven een nieuwe start kunnen geven”.

Foto
VLNR: Helene de Jong (Stroomopwaarts), wethouder Arnoud Proos, Marije van Kranenburg (Jongeren Perspectief Fonds)

28-11-2023