Vlaardingen krijgt € 738.500 subsidie voor verkeersveiligheid en fietsklimaat

Vlaardingen krijgt € 738.500 subsidie voor verkeersveiligheid en fietsklimaat

Kerstpakketje voor de stad

De gemeente Vlaardingen krijgt € 738.500 subsidie vanuit het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het fietsklimaat in Vlaardingen.

Op 1 juli 2020 trad de eerste tranche van de regeling ‘Investeringsimpuls verkeersveiligheid’ van het Rijk in werking. De gemeente Vlaardingen heeft 28 projecten aangemeld voor deze regeling. Op 1 december bleken de door Vlaardingen opgevoerde projecten te zijn gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd. Wethouder Bart Bikkers reageert: “Wij zijn zeer verheugd dat we een belangrijke stap kunnen zetten om Vlaardingen in 2021 veiliger en fietsvriendelijker te maken.”

Naar de tekentafel
De 28 aangemelde projecten leveren een bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het fietsklimaat in Vlaardingen. Bij deze projecten worden vooral ook kansen benut om verbeteringen te combineren met reeds gepland werk. De ingediende projecten sluiten daarnaast aan bij de doelen uit het Actieplan Mobiliteit, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en meer ruimte voor langzaam verkeer. Zo worden fietspaden en schoolomgevingen veiliger gemaakt, kan er op sommige wegen een snelheidsverlaging naar 30 km/h ingevoerd worden en kunnen er betere oversteekvoorzieningen op 50 km/h-wegen gerealiseerd worden. Nu de gemeente de subsidie krijgt, kunnen verkeerskundigen naar de tekentafel voor de specifieke uitwerking. 

Enkele voorbeelden
De gemeente kan bijvoorbeeld dankzij deze regeling in combinatie met geplande werkzaamheden op de Marathonweg ter hoogte van de Zuidbuurtseweg een middeneiland voor fietsers en voetgangers realiseren. Hierdoor steken zij in twee etappes over en dat bevordert de verkeersveiligheid. En volgend jaar begint de gemeente met onderhoudswerkzaamheden op de Dirk de Derdelaan. Dankzij deze subsidie kan de gemeente hier extra verkeersveiligheidsmaatregelen nemen voor fietsers en voetgangers. Denk hierbij aan betere oversteekvoorzieningen voor voetgangers  en het aanleggen van een zogenoemde rammelstrook, die de snelheid van automobilisten afremt en bestuurders attendeert op de scheiding tussen de rijstroken.”

Investeringsimpuls verkeersveiligheid
Met de regeling ‘Investeringsimpuls verkeersveiligheid’ kunnen gemeenten, waterschappen, vervoerregio’s en provincies een Rijksbijdrage krijgen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. In overleg met het Rijk is op 8 juli in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) besloten om het Verkeersveiligheidsprogramma 2020-2021 van de MRDH te combineren met de regeling van het Rijk. 

09-12-2020