Vlaardingen geconfronteerd door invoering spreidingswet

ONS.Vlaardingen met pittige Motie

VLAARDINGEN - Met de goedkeuring van de spreidingswet staat Vlaardingen voor een aanzienlijke nieuwe uitdaging. Naast onze reeds bestaande verantwoordelijkheid voor statushouders en ons Oekraïense dorp, zal Vlaardingen nu ook nog eens 350 extra asielzoekers moeten opvangen. Deze ontwikkeling is zorgwekkend voor ONS.Vlaardingen, zoals we eerder hebben aangegeven via een social media post op 24 januari.

Vlaardingen geconfronteerd door invoering spreidingswet

ONS.Vlaardingen is blij om te zien dat we niet alleen staan in onze bezorgdheid. Zowel 
VV2000 Leefbaar Vlaardingen als Heel de Stad hebben voorstellen ingediend. Heel de Stad 
heeft aangegeven “protest aan te willen tekenen” tegen de invoering van de spreidingswet, 
terwijl Leefbaar Vlaardingen heeft voorgesteld om "achteraan aan te sluiten". Hoewel deze 
initiatieven stappen in de goede richting zijn, zijn we van mening dat er meer nodig is.

Vlaardingen is een stad die op verschillende niveaus al te maken heeft met (sociale) 
problematiek. Zo halen we een hoop wapens van straat, hebben we te maken met aanhoudend explosief geweld en hebben we recent enorm veel geld van het rijk gekregen om de sociale problematiek te tackelen. We hebben het te druk met de veiligheids- en armoede problemen om nog een giga taakstelling met asielzoekers aan te gaan.

Daarom zullen we VV2000 Leefbaar Vlaardingen en Heel de Stad een handje helpen door ons eigen voorstel in te dienen, waarin we pleiten dat Vlaardingen geen extra opvang meer zal bieden voor asielzoekers. En als het nodig is de “aan Vlaardingen gekoppelde” asielzoekers in andere gemeenten op te vangen.

Als onderdeel van de coalitie kan VV2000 Leefbaar Vlaardingen ONS.Vlaardingen helpen om ervoor te zorgen dat ons voorstel om GEEN extra asielzoekers op te vangen wordt aangenomen. Mocht dit niet het geval zijn, en alleen het voorstel van Leefbaar Vlaardingen aangenomen worden, dan zullen slechts "achteraan aansluiten", wat betekent dat Vlaardingen alsnog 350 asielzoekers zal moeten opvangen.

21-02-2024