Mastloze trots

VL. 92 Balder aan kade te Vlaardingen

VL. 92 Balder aan kade te Vlaardingen

Oplettende wandelaars langs de Westhavenkade hebben het al gesignaleerd. De VL. 92 Balder is na een korte periode van afwezigheid op haar ligplaats is teruggekeerd. Ergo: zonder masten. Zijn die geamputeerd? Immers, een Balder zonder masten is geen zeilschip!

De Balder is naar scheepswerf De Haas in Rotterdam geweest voor haar reguliere zevenjarige periodieke keuring. Dit, om weer in aanmerking te komen voor een nieuw certificaat.
   Voor de her-certificering is het schip droog gezet. Dan worden romp, schroefas en roeren geïnspecteerd. De masten en overige tuigage vallen buiten dit certificaat. Maar, mede gezien een aantal recente ongevallen met charter schepen waarbij doden vielen te betreuren, is geen enkel risico genomen en zijn ook deze geïnspecteerd.

221102 VL 92 Balder Werf De Haas Rotterdam Philip HTijdens deze inspectie, welke met een hoogwerker is uitgevoerd, konden de masten gewoon blijven staan. Helaas zijn er enkele kleine beschadigingen geconstateerd waardoor alsnog is besloten tot demontage over te gaan.

De masten zijn nu tijdelijk opgeslagen om te drogen. Hierna kan tot reparatie worden overgegaan. Gezien eerder genoemde fatale ongevallen kan je, los van het wel of niet voldoen aan wettelijke eisen, geen enkel risico lopen.

De Stichting Zeillogger Balder, maar uiteraard heel de chartervloot, wachten met spanning af welke eisen er in de toekomst gaan gelden voor dit soort schepen. Het bestuur van de Balder zal, afhankelijk van een verdere beoordeling van de staat waarin de masten zich nu bevinden, moeten beslissen wat de meest efficiënte oplossing is. Gaan de masten gerepareerd worden, aankoop van nieuwe masten en hout of staal. Gelukkig is het verdere schip, waar wel wettelijke eisen voor gelden, goed gekeurd en kan weer zeven jaar mee.

De Zeillogger VL.92 Balder is gelegen aan de Westhavenkade 54, Vlaardingen. Ter hoogte van Museum Vlaardingen.

Informatie
Bert Otto Stichting Zeillogger Balder, Externe relaties. Tel. 06-1861 2669

Fotografie
Aad Schuilenburg: kade Vlaardingen
Philip H. Rijkuiter : helling Scheepswerf De Haas Rotterdam

02-11-2022