ViB GymExtra beste beweeginitiatief van Zuid-Holland

ViB GymExtra beste beweeginitiatief van Zuid-Holland

Op vrijdagmiddag 24 juni j.l. nam Dewi van Hulst, buurtsportcoach onderwijs van Vlaardingen in Beweging, de provinciale stimuleringsprijs “Beste Beweeginitiatief van Zuid-Holland” in ontvangst voor het project GymExtra! De stimuleringsprijs werd uitgereikt door gedeputeerde Anne Koning tijdens het provinciale symposium Sport en Bewegen om de hoek en voor iedereen.

Finalist

Na een oproep dit voorjaar werden vanuit heel Zuid-Holland beweeginitiatieven aangedragen. Meer bewegen bestrijdt namelijk bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Onlangs werd duidelijk dat GymExtra! behoorde tot de drie finalisten. Daarom mocht Vlaardingen in Beweging hun project komen 'pitchen' voor een zaal vol wethouders, beleidsmakers en andere genodigden uit Zuid-Holland. Na de pitches brachten de aanwezigen hun stem uit en kwam GymExtra! als winnaar uit de bus!

GymExtra!

GymExtra! is een Vlaardings Sportakkoord project waarin de gymdocenten van Vlaardingen in Beweging (ViB) samenwerken met de vijf basisscholen in de Vlaardingse wijk Babberspolder-Ambacht ('t Ambacht, Jan Ligthart, Avonturijn, Jenaplan en het Christal).

Op basis van motorische scores (middels de MQ-scan, onderdeel van het ViB-beweegrapport) worden leerlingen die motorisch minder vaardig zijn uitgenodigd voor GymExtra! Na een intake met ouder(s) en kind worden de kinderen wekelijks in attractieve naschoolse gymlessen bijgespijkerd in de motorische ontwikkeling. Dit vergroot het plezier in bewegen en de motivatie om buiten schooltijd ook bij een sportclub en in de buurt te sporten en spelen.

Vlaardings Sportakkoord
In december 2021 namen drie ViB gymdocenten en de ViB buursportcoach-onderwijs samen met de basisscholen 't Ambacht, Jan Ligthart, Avonturijn, Jenaplan en het Christal het initiatief om een project te ontwikkelen waarin extra aandacht is voor kinderen waarvan de motorische ontwikkeling een extra stimulans kan gebruiken.

Nadat het plan gemaakt en opgeschreven was, is het ingediend bij het kernteam Vlaardings Sportakkoord. Het kernteam bestaande uit onafhankelijke Vlaardingse sport enthousiastelingen keurde het plan goed en stelde een budget voor de uitvoering ter beschikking. GymExtra! is één van de inmiddels 11 gehonoreerde Sportakkoord projecten in Vlaardingen. Al deze projecten dragen bij bij aan een of meer van de doelstellingen: Vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders en/of inclusief sporten en bewegen.

Voor meer informatie over GymExtra! en/of het Vlaardings Sportakkoord kan contact opgenomen worden met Vlaardingen in Beweging via 010-3132778, info@stichtingvib of via www.stichtingvib.nl

 

 


Foto's: Buurtsportcoach Dewi van Hulst van Vlaardingen in Beweging verzorgt de pitch en neemt de prijs voor het beste beweeginiatief van Zuid-Holland in ontvangst van gedeputeerde Anne Koning.

25-06-2022