Belangrijk schrijver in huid van Sherlock Holmes?

Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel - Herman Brusselmans

Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel - Herman Brusselmans

Je kunt er de klok gelukkig op gelijk zetten: de openbaring van een nieuwe Brusselmans is en blijft een feest. Dit keer wordt een vrouw vermoord. Het arme mens werd gewurgd door een onverlaat, die spoorloos lijkt. Na lezing van het bericht in een (niet bestaande) krant besluit HB er een boek - Dood op de koop toe - aan te wijden. Maar is er nog een boek?

HB stuurt de lezer van het kastje naar de muur en vice versa; personages van het ene boek ontmoeten die van het andere. Realiteit en fictie wisselen elkaar af als corona de gewone griep.
   Politie, HB en zijn muze Lena zoeken hand-in-hand naar de dader. De hermandad met verbale wapenstok en de schrijver, als de ware literaire denker Sherlock Holmes, met onvervaard geheven pen. Zal dankzij dit unieke samenwerkingsverband de dader achter de tralies belanden?

‘Alles is belachelijk,’ opent HB zijn ruim tachtigste boek, ‘behalve het heelal en wat erin gebeurt. Ik had een nieuw horloge gekocht, een Seiko, bij Paul De Winne. Het voorwerp kostte 499 euro. Ik verliet de winkel, en keek hoe laat het was. Dat viel mee.’

Het alom bekende beschrijvende, waarbij woonstee Gent steevast een niet te versmaden rol vervult, gaat gepaard met ongekende spanning en het betere achtbaangevoel. De lezer wordt als een kat of een konijn meedogenloos bij het nekvel gegrepen. Op die manier ontstaat een literaire reis als in het tastbaar epicentrum van een op hol geslagen wasmachine.

Door deze onverwacht bizarre maar als vanouds Brusseliaanse mix van feit en fictie, is het zaak Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel met de nodige attentie te lezen. Waar je denkt vaste grond onder de voeten te vinden, lijkt één nacht ijs het verraderlijk en onverwacht alternatief.
   Of, zoals een leuke demoiselle op pagina 191 vraagt: “Kan het mogelijk zijn dat ik van jou een boek gelezen heb,” en HB zegt: “Als het een boek was dat je compleet de zenuwen bezorgde, is het inderdaad mogelijk,” en zij verzucht: “Ja, ik werd er nagenoeg kierewiet van.”
   Op pagina 211 volgt iets wat je een verklaring mag noemen: “… en ik schreef verder aan Dood op de koop toe, waarin ik zo weinig mogelijk extra informatie aan de lezer wilde overbrengen, hem op het verkeerde been zetten, …”
   Ook een geoefend Brusseliaans lezer kan het hart ophalen in deze roman waarin ook muze Lena uiteraard niet ontbreekt.

Zo’n timmermanshandvol keer stipt HB Afval en dorre bladeren aan. Dat is te veel om te negeren. Het is de titel van een boek van Gabriel García Márquez, opgebouwd uit drie monologen. Die van de oude kolonel (HB zelve?), zijn dochter Isabel (Lena?) en van haar zoon […], die worden uitgesproken tijdens een dodenwake eind 1928: een meeslepend verhaal over intolerantie van een gemeenschap jegens een vreemdeling (de moordenaar?).

Neemt Brusselmans met deze verwijzing een voorschot op een serieuze stijlwending? Gelijk Karel Appel ooit werd uitgedaagd op zijn frase “Ik rotzooi maar wat an”.

HB schrijft meer dan een eenvoudig ogenpaar kan inhaleren. Hij is een literair recidivist, die almaar een roman schrijft nadat eerdere exemplaren zijn verkocht. Toch is hij niet zomaar een herhalingsauteur, deze grootste schrijver waarvan op menig achterflap gewag wordt gemaakt.

Voor Vlaardingers zit er een extra verrassing verstopt in de lekkere en over 251 pagina’s uitgesmeerde woordenbrij. Het gaat om een zangeres, wier wieg op 11 september […] 1984 in de Schelvispekelenclave werd gevuld. In een briljante volzin maakt zij, hoewel passief en los van de eveneens kortelings opgevoerde Jeroen Pauw, op smakelijke wijze haar semi-platonische entree.

Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel (2020) is Brusselmans’ 80+ roman, ook verkrijgbaar als e-book. ISBN 978 90 446 4512 5. Uitgeverij Prometheus. Website: www.uitgeverijprometheus.nl.

Verkoopprijs archaïsche versie: € 21,99. E-book: € 12,99.

Waardering
Vier haringen

17-12-2020