Buurtbemiddelingsprojectleider heeft hoge verwachtingen van.......

Versterkt Buurtbemiddeling Vlaardingen in 2021

Versterkt Buurtbemiddeling Vlaardingen in 2021

Buurtbemiddelingsprojectleider, Milton R. King  gaat mediators in de regio Waterweg steunen met hun carrièreplanning, in het bijzonder met het streven om hun éigen mediationpraktijk te starten.

Maandag heeft  Buurtbemiddelingsprojectleider Milton R. King, Maria van Popering (aankomende) mediator bij Buurtbemiddeling Vlaardingen haar certificaat buurtbemiddelaar overhandigd,  na twee maanden cursus Buurtbemiddeling  conform CCV-richtlijnen  te hebben afgerond.  

Dit  is tot stand gekomen in samenwerking met Buurtbemiddeling Rotterdam. King heeft hoge verwachtingen van het versterkte Buurtbemiddeling Vlaardingen.

 

 

24-12-2020