Vergeetmewelletjes van twee walletjes

Waarman's ogenblik

VLAARDINGEN - Saartje Oudenkrot was sinds mensenheugenis gelieerd aan de man die we kortweg De Burgemeester zullen noemen. Beide van de club van oranje en blauw heerste er bij hen zowel vóór, tijdens als ná de corona een ernstige vorm van Rimsky, Eigenheimer en zowel retrogade als anterograad geheugenverlies. Het leek erop dat je, om lid te kunnen worden van de liberale club, besmet moest zijn met dit ‘virus’.

Vergeetmewelletjes van twee walletjes

De aandoening kwam aan het licht toen ex-leider Memento Mark aangaf zich dingen ‘verkeerd’ te hebben onthouden. Daarop leek de gehele partij besmet en zelfs uit het partijprogramma werd verkeerd geciteerd. In quarantaine, zou je zeggen, met die club. Weg ermee, mondkapje op en thuisblijven tot genezing een voldongen feit is. Desnoods de spuit erin; getest of niet. Zekerheid voor alles.

Na deze relatieve mini-tsunami van het soort geestelijk-pandemische epidemie leek het leed geleden en draaide de wereld gewoon weer door op De Wereld Draait Door na dan. Maar dat is een geheel ander verhaal.

Tot eind vorig jaar. Toen kwam NOS-nieuws met de mededeling dat Saartje Oudenkrot twee totaal onverenigbare functies had vermengd als een eersteklas barkeeper. Minister en lobbyist voor wat zich in je portefeuille bevindt is bij de wet verboden. Zelf beweerde ze van geen belangenverstrengeling te (willen) weten en ontkende in alle toonaarden. Wel bezocht ze, als neutrale getuige; zeg maar (naar eigen zeggen): publiek, belangrijke vergaderingen. Maar zonder inbreng. Keurig! Zij bracht, ook naar eigen zeggen, enkel ter zake doende punten in als het ging om Infrastructuur en Waterstaat. Vandaar dat we nu een Blankenburgtunnel krijgen met oortjes die aansluiten op de Maassluissedijk om de Marathonweg te ontlasten?

Verder heeft Saartje Oudenkrot vooral (mentale) pijn en heeft zij, alweer naar eigen zeggen, haar particulier integere intenties al-dan-niet onbedoeld ingeruild voor de publieke schijn van belangenverstrengeling. Dat zij het hart op de juiste plek heeft blijkt uit de opmerking dat opvolgers hier lering uit kunnen trekken. Opleidingsinstituut Oudenkrot voor all uw politieke bijspijkeringen. Zij is gedegen als een ANWB-bewegwijzering, waarop bijvoorbeeld Vlaardingen staat, en die eerst zelf de route checkt alvorens de grond te worden ingeramd.

Maar, mocht je Saartje Oudenkrot tegenkomen in het bruisende winkelhart van Vlaardingen, knik haar dan vriendelijk toe en loop met een grote boog om haar heen en bel direct de politie. Ga vooral niet zelf de held uithangen. Het besmettingsgevaar is nog lang niet geweken.
   Bij de kassa zal ze ook niet voor financiële verrassingen komen te staan, want het voordeel van meerdere functies is evenzovele inkomens en wachtgelden. Belangrijk voor Vlaardingen is of ze de man die we kortweg De Burgemeester noemen niet heeft aangestoken met dit verschrikkelijke virus. In dat geval zijn we echt de pineut.

Tekst
Waarman

Schilderij
Robert Daalmeijer

06-01-2024