Meldpunt toeslagaffaire breidt uit

Veel meer gedupeerden kindertoeslagaffaire dan verwacht

Veel meer gedupeerden kindertoeslagaffaire dan verwacht

Duizenden ouders in Nederland werden de afgelopen jaren onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Volgens de eerste overzichten van de Belastingdienst in december 2020 zou het gaan om ongeveer 240 gedupeerden in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Inmiddels blijkt dat veel meer inwoners gedupeerd zijn. De Belastingdienst gaat nu uit van ongeveer 940 gezinnen in de drie MVS gemeenten. Het aantal gedupeerden groeit nog steeds. Het lijkt erop dat de Belastingdienst hier onvoldoende inzicht in heeft. Dat maakt dat wij ons grote zorgen maken over de opeenstapeling van fouten bij de belastingdienst. 

Begin dit jaar is er, in opdracht van de colleges van de drie gemeenten, door Stroomopwaarts een  Meldpunt Toeslagen opgericht. Stroomopwaarts riep getroffen gezinnen op om zich te melden voor hulp en ondersteuning bij hun problemen. In eerste instantie verkreeg Stroomopwaarts geen gegevens van de Belastingdienst over gezinnen die (mogelijk) slachtoffer waren van de affaire. Inmiddels worden er wel lijsten gedeeld.

De grote toestroom van gedupeerden maakt dat de capaciteit van het Meldpunt nogmaals wordt uitgebreid. Wethouder Bart de Leede: “Wij vinden het echt noodzakelijk om zo snel mogelijk contact te kunnen leggen met ouders om tot oplossingen voor de problemen te komen. Het gaat vaak om echt schrijnende situaties”.
Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld en het gaat niet alleen financiële problemen, maar ook om problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De gemeenten leveren ondersteuning op deze gebieden maar de rekening voor de oplossing ligt wel bij het Rijk.

In december 2020 is door het kabinet besloten dat de gedupeerde ouders € 30.000 zouden ontvangen. Dit bedrag is – voor wie ernstig in de problemen is geraakt – meestal niet voldoende. Gezien de omvang van de problematiek bestaat de hulp vanuit het meldpunt in eerste instantie vooral uit het creëren van rust en overzicht en daarnaast het geven van ondersteuning. 

Werkwijze en samenwerking organisaties

Het Meldpunt Toeslagen zet zich in om iedereen binnen twee maanden te spreken en samen de problemen en gewenste hulp te bespreken. De gedupeerden hebben al jaren het label van fraudeur. Ouders komen nu eindelijk wel in aanmerking voor hulp en het is van belang om deze hulp zo snel mogelijk te kunnen regelen. De medewerkers van het Meldpunt zetten in op maatwerk. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de wijkteams, Maaskoepel en de woningcorporaties.

Het langer bevriezen van private schulden is hierbij een belangrijk onderwerp. Met het leveren van maatwerk sluiten we niet uit dat het overnemen van schulden ook aan de orde kan komen. 

Aanmelden bij het Meldpunt Toeslagen

Woont u in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam en bent u door de toeslagenaffaire in financiële problemen geraakt? Neem dan contact op met Stroomopwaarts. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Stuur een e-mail naar meldpunt-toeslagen@stroomopwaarts.nl.

Belt u liever? Geef dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door. Wij nemen dan contact met u op. Het telefoonnummer is 010 246 55 55 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur).

 

20-05-2021