WOB-verzoek van ex-stembureaulid Schiedam

Van der Zande legt zich er niet bij neer dat gemeente hem niet-integer blijft noemen

Van der Zande legt zich er niet bij neer dat gemeente hem niet-integer blijft noemen

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Vlaardinger Arne van der Zande was in maart 2018 stembureaulid in Schiedam. De oud-journalist heeft toen enkele foutief ingevulde stembiljetten gedeeld met een nieuwsmedium, dat er een bericht van maakte. Dit bericht is door Van der Zande gedeeld op zijn Facebookpagina. De gemeente nam hem het openbaren kwalijk. 'Niet integer' werd het genoemd. De Nationale Ombudsman acht die kwalificatie niet terecht. De gemeente blijft echter bij haar standpunt. Van der Zande legt zich hier niet bij neer. Hij wil daartoe over alle voor hem relevante informatie kunnen beschikken en heeft een verzoek bij het college ingediend op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

"Geachte heer Lamers,

Ik ben op 21 maart 2018 stemburealid geweest in de gemeente Schiedam. Aan het einde
van de avond waren er meerdere ongeldige stembiljetten, daarvan heb ik na overleg met de
voorzitter van het stembureau en de helpdesk foto’s mogen maken. Die foto’s heb ik
vervolgens als voormalig journalist gedeeld met de nieuwswebsite Schiedamsnieuws.nl.

Een link naar het artikel van deze website over die ongeldige stembiljetten heb ik op mijn
Facebook geplaatst. Daarna is de gemeente Schiedam erg boos geworden. Er is sindsdien
veel correspondentie tussen mij en de gemeente Schiedam geweest. Ondanks dat de
Nationale Ombudsman mijn klacht hierover gegrond verklaart, blijft de gemeente Schiedam
halsstarrig bij haar mening dat ik niet integer zou hebben gehandeld. Voor mij blijft dat
onbegrijpelijk. Om meer inzicht te krijgen wat er binnen de gemeente Schiedam en door de
gemeente Schiedam naar buiten over deze ‘kwestie’ is gecommuniceerd, wil ik dat al deze
communicatie openbaar wordt. En doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur,
afgekort WOB.

Ik verzoek u de volgende informatie openbaar te maken:
1. Alle informatie en correspondentie binnen de gemeente Schiedam en haar medewerkers vanaf donderdag 22 maart 2018 over deze kwestie. Dus e-mails, WhatsApp-berichten, SMS’jes, voicemail, gespreksnotities en brieven. Vooral die van mevrouw Jeannette Hörz, destijds projectleider verkiezingen en de voorzitter destijds van het stembureau. Alle vormen van voorbereiding, bespreking, onderhandelingen of gedane toezeggingen, meningen, voorstellen vanuit de gemeente, het college of leden van het college of betrokkenheid hierbij, in de breedste zin van het woord, versta ik hier ook onder.

2. Alle informatie en correspondentie tussen de gemeente Schiedam en de gemeente
Vlaardingen over deze kwestie, waarin mijn naam voorkomt.

3. Alle informatie en correspondentie tussen de gemeente Schiedam en de Nationale
Ombudsman naar aanleiding van mijn klacht.

Ik ben geen expert in het doen van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur. Als dit verzoek niet conform de regels is gedaan of als de strekking u niet duidelijk
is, ontvang ik graag zo spoedig mogelijk hierover bericht.

De wettelijke termijn voor het voldoen aan een Wob-verzoek is maximaal 4 weken. Wanneer
het college van B&W hier niet aan kan voldoen en overgaat tot uitstel (‘verdagen’), vraag ik
het college dit puntsgewijs te motiveren.

Ik verwacht dat het college de noodzakelijke stappen neemt om tot zo volledig mogelijke
openbaarmaking van informatie en correspondentie over te kunnen gaan. Wanneer u tot de
conclusie komt dat u (een deel van) de informatie niet openbaar kan maken, ontvang ik
graag informatie over de aard hiervan en de beweegredenen om tot niet-openbaarmaking te
besluiten.

Arne van der Zande"

De oud-journalist Arne van der Zande, die ook bekend is als oud-raadslid Vlaardingen en van zijn vele optredens in de regio als DJ, was ook een van degenen die aandacht vroegen voor het foutieve gebruik van de term Nieuwe Waterweg. Zie:
Schiedam ligt niet aan de Nieuwe Waterweg maar aan de Nieuwe Maas
https://www.deschiedammeronline.nl/stad/details/schiedam-ligt-niet-aan-de-nieuwe-waterweg-maar-aan-de-nieuwe-maas

Zie ook een eerder interview over deze kwestie door Jan Willem de Boer:

27-10-2021