Vaderschap is meesterschap

Vad3r - Pepijn Lanen

Vad3r - Pepijn Lanen

Bij deze boekbespreking moet een korte disclaimer toegevoegd worden: ondergetekende is zeerrecent zelf vader geworden, en heeft de eerste weken van zijn vaderschap met rooskleurige glazen ditboek gelezen. Het boek, geschreven door Pepijn Lanen, alias Faberyayo, gaat namelijk over diensleven als gezinsman, en vader van drie kinderen.

Pepijn Lanen, bij het grote publiek vooral bekend als lid van hiphopformatie De Jeugd VanTegenwoordig, maakt ook steeds meer naam voor zichzelf als auteur. Na eerdere succesvolle uitgave,die vooral geroemd werden om het creatieve taalgebruik, is er nu een persoonlijk boek verschenen.Het verhaal begint als Lanen en zijn vrouw er net zijn achter gekomen dat zij voor de derde keer eenkindje verwachten. De rest van het boek volgt het leven van de schrijver gedurende dezezwangerschap. Het boek houdt het midden tussen romanvorm en dagboek en het is duidelijk datLanen bewust zijn focus op kunstzinnige uitingen in de taal iets heeft losgelaten, en daarmee depersoonlijke inhoud meer op de voorgrond heeft gezet.Hoewel juist die stijl altijd een opvallend sterk punt is in het werk van Lanen, pakt die keuze tochgoed uit. Er zijn minder zinnen die er uitspatten, maar het geheel leest bijzonder soepel weg, watgoed past bij de persoonlijke inhoud. Lanen spreekt via zijn boek bijna als tot een vriend, waardoorde lezer amicaal wordt meegenomen in de wereld van de auteur, zijn vrouw en zijn drie kinderen.Deze aanpak heeft soms tot gevolg dat je als lezer denkt iets gemist te hebben: figuren worden bijnaam genoemd, waarin verondersteld lijkt dat het voor de lezer bekende figuren zijn. Dit is vaak niethet geval, maar de schrijver doet geen moeite hen te introduceren, of uit te leggen wat hun relatietot hem is. Dat doet er ook niet toe: soms wordt dat vanzelf duidelijk en soms blijft het vaag.Het boek is bijzonder persoonlijk en daarmee ook kwetsbaar: de man die voor sommigen vooralbekend staat als stoere, onaanraakbare artiest, beschrijft zichzelf emotioneel, verward, angstig enliefhebbend. Het laat zien dat ook een succesvol, welvarend en bekend bestaan, dat op social mediasoms perfect lijkt, dezelfde worstelingen en dagelijkse beslommeringen kent als de rest van ons.Het boek biedt met name iets voor de liefhebbers van Pepijn Lanen zijn werk: in diverse creatieveuitlatingen, van muziek tot literatuur, zijn stukjes terug te vinden van het privéleven van de auteur.Enige bekendheid hiermee helpt bij het kunnen plaatsen van gebeurtenissen en geeft iets meerhouvast bij het lezen. Als een lezer er totaal leeg ingaat, zal de distantie tot de schrijver, en dus dehoofdpersoon, groter zijn en zullen sommige gebeurtenissen aan de lezer voorbij gaan. Toch is datgeen groot obstakel: ook voor die lezer zal het persoonlijke kijkje in het leven van een artiest, maarvooral liefhebbende vader en echtgenoot, iets te bieden hebben. Zeker voor hen, die zelf net oudergeworden zijn.Pepijn Lanen – artiestennaam Faberyayo - is rapper. Hij is vooral bekend als lid van De Jeugd VanTegenwoordig, maar heeft bewezen een creatieve duizendpoot te zijn: ook in de groep Le Le en als soloartiestheeft hij succesvolle platen uitgegeven. Daarnaast heeft hij samen met vriend Sef een eigen Podcast, ‘Yous enYay: new emotions’, en creatief leider van het hoorspel ‘Gothrecht’, waarvan op de VPRO vandaag (11/12/20)het slotstuk verschijnt.

Ook is hij schrijver; In 2013 verscheen de verhalenbundel Sjeumig, later volgde romansNaamloos en het Wapen van Sjeng, als ook graphic novel Hotel Dorado. Vad3r is een biografische roman,verkrijgboor voor Voor €22,50 en verschenen bij Ambo|Anthos.Waardering: 3,5 haringAlle boekbesprekingen zijn ook terug te vinden op: www.vlaardingenleest.nl

11-12-2020