Uitgebreide controle in flat Dirk de Derdelaan

Uitgebreide controle in flat Dirk de Derdelaan

Afgelopen woensdagavond, 7 juli, heeft de gemeente Vlaardingen met verschillende partners een controle uitgevoerd bij een flat aan de Dirk de Derdelaan. Er zijn al geruime tijd sluimerende signalen over slechte omstandigheden van de gehuisveste arbeidsmigranten (o.a. verkamering, uitbuiting, slecht onderhoud van de woningen). Om te achterhalen of de signalen kloppen en eventueel handhavend op te kunnen treden, is een integrale controle uitgevoerd.

De gemeente Vlaardingen trok bij deze actie op met de politie, AVIM (Vreemdelingenpolitie), Inspectie SZW (Sociale zaken werkgelegenheid), brandweer, ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team)  en Stedin. 

Tien woningen zijn gecontroleerd. En hoewel er achterstallig onderhoud was, in sommige gevallen 8 bedden per woning en een aantal mensen die geen formeel huurcontract hadden, zijn er geen misstanden aan het licht gekomen waar de gemeente, of de partners, direct handhavend voor op moesten treden. Wel zijn er verschillende constateringen gedaan die nader onderzocht worden. 

Voor veel informatie over misstanden zijn de controleurs afhankelijk van de informatie die zij krijgen van de arbeidsmigranten. Omdat zij vaak maar voor korte tijd in Nederland verblijven, accepteren zij situaties die voor ‘vaste’ bewoners waarschijnlijk niet acceptabel zijn. Als dan wettelijk alles op orde is, is het moeilijk om deze situaties aan te pakken. 

Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast
Onlangs is het Uitvoeringsprogramma Aanpak woonoverlast vastgesteld. De gemeente Vlaardingen en haar partners gaan vaker integrale controles uitvoeren om overbewoning, uitbuiting en woonoverlast tegen te gaan. Gebleken is dat woonoverlast regelmatig een relatie heeft met uitzendbureaus en andere faciliteerders die woningen gebruiken om onder andere arbeidsmigranten te huisvesten. 

De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van haar inwoners en moet een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Om die redenen is het voorkomen en terugdringen van woonoverlast een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 en het Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen en is per 1 januari 2021 een regisseur aanpak woonoverlast gestart.

09-07-2021