Albeda en Lentiz: Nieuw jasje met hulp gemeente Vlaardingen

Terugkoop deel grond District U

Terugkoop deel grond District U

VLAARDINGEN - Op 27 januari jl. maakte de gemeente Vlaardingen bekend een deel van de grond op het terrein van District U te hebben teruggekocht om daar de komende jaren een sporthal en een nieuw onderwijsgebouw te realiseren. De Vlaardinger stelde vragen met betrekking tot de kosten, die hiermee zijn gemoeid. Indertijd werd het gehele terrein voor circa 30 miljoen verkocht.

Reactie gemeente Vlaardingen
‘Voor de aankoop van de grond van kavel 4 en 6 is op 2 februari 2023 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.800.000. Voor de aankoop van de grond van kavel 5 inclusief de dekking van de grondkosten is een eenmalig investeringsbedrag nodig van € 2.000.000.

De grondkosten die gemoeid zijn met de realisatie van een sporthal van deze omvang bedragen € 1.200.000. Hierdoor resteert een vanuit onderwijs te betalen bedrag voor aankoop grond van € 1.300.000. Dit bedrag wordt verdeeld over Albeda € 500.000 en de gemeente (Lentiz) € 800.000. 

Het verschil in de bijdrage van Albeda en de gemeente komt deels voort uit een groter aandeel in het onderwijsgebouw van de gemeente ten opzichte van Albeda en deels vanuit het hiermee voor de gemeente mogelijk maken van de doelstelling om een onderwijscampus te realiseren op District U en een positieve stap vooruit te zetten om een goede positie voor het mbo-onderwijs in Vlaardingen mogelijk te maken. Doordat door aankoop van kavel 5 er voor de realisatie geen afhankelijkheid meer is tussen het bouwen van de woontoren en het onderwijsgebouw, kan een efficiënter bouwproces plaatsvinden. 

Voor de aankoop van de grond van kavel 5 inclusief de dekking van de grondkosten voor de nieuwe sporthal is een eenmalig investeringsbedrag van € 2.000.000 vastgesteld en erna ingestemd door de raad.’

Voor de volledigheid hierbij ook de link naar de raadsvergadering waarin dit besproken is: Vergadering gemeenteraad 14-12-2023 Gemeente Vlaardingen (raadsinformatie.nl)

Artikel teruglezen?
Studerenden voor nieuwe onderwijscampus District U (devlaardinger.nl)

Fotografie
Arend van der Salm

19-02-2024