Streekmuseum Jan Anderson presenteert:

Tentoonstelling ‘SPAREN is VERGAREN’

Tentoonstelling  ‘SPAREN is VERGAREN’

Sparen is vergaren is de titel van onze 152e tentoonstelling in het 42 jarig bestaan van het Streek Museum Jan Anderson. Tientallen jaren hebben wij alles gespaard voor deze bijzondere tentoonstelling. Het oudste voorwerp is een opgegraven spaarpotje uit de 14e eeuw in de vorm van een vrouwenborst.

De Vlaardingse cultuur profiteert al jaren van het spaarkapitaal dat onze voorouders bij elkaar hebben gespaard vanaf 1823. De Vlaardingse notabelen, w.o. de Burgemeester, hielden op vrijdagavond zitting waar de burgers hun spaarcenten kwamen inleveren. Het eerste jaar legden 211 Vlaaardingers f 4795,- in, met een rentepercentage van  4%.

Bij de verkoop van de Spaarbank aan de VSB Bank werd de opbrengst 8% omgezet in een kapitaal voor het Fonds Schiedam Vlaardingen en Omstreken, dat onze tentoonstelling voor een deel subsidieert.

Bijzonder zijn de twee gouden penningen die de Spaarbank in 1972 ontving van de gemeente Vlaardingen bij het 150-jarig bestaan van de bank.

Vroeger ontvingen veel kinderen een dubbeltje om bij te laten schrijven op het spaarboekje.

Veel spaarpotten zijn gemaakt als reclame middel o.a. voor Flipje , Perli boenwas, Andy, bouw voor de Immanuel- en de Bethelkerk en voor het muziekcorps ‘De Pijpers’.

Zelfs in de oorlog zijn in onze stad spaarpotten gemaakt. Voor de onderduikers met een duikende zwemmer er op. Bij HVO werd een bom bestendigde spaarpot gemaakt.

De oudste Vlaardingse is een houten bus uit 1762 met een visser in rode buis met een haring in zijn hand. 

De tentoonstelling wordt zaterdag middag 28 augustus om 13.30 uur geopend door Carolien van de Zwam oud medewerkster van de Bondsspaarbank en tot op heden werkzaan bij het Fond Schiedam Vlaardingen. Mooier kunnen wij het niet maken.

De bij elkaar gespaarde spaarpotten, boekjes en andere materialen zijn te zien tot 1 juni 2022. 

Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50, Vlaardingen. Open zaterdag en eerste zondag in de maand van 14.00 – 16.00 uur.

Fotografie: Hans Bakker

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding

21-08-2021